تقــویم اقتصادی هفتــگی

فقط خبر های امروز

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند (راهنمای علائم)

زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
یکشنبه۰۷ مارس ۲۰۲۱
06:33
CNY
صادرات (سالانه) (فوریه)
پیش بینی: 38.9%
واقعی: 60.6%
06:34
CNY
واردات (سالانه) (فوریه)
پیش بینی: 15.0%
واقعی: 22.2%
08:16
CNY
تراز تجاری (USD) (فوریه)
پیش بینی: 60.00B
واقعی: 103.25B
دوشنبه۰۸ مارس ۲۰۲۱
03:20
JPY
حساب جاری تعدیل شده
پیش بینی:
واقعی: 1.50T
03:20
JPY
تراز حساب جاری غیر تعدیل شده فصلی (ژانویه)
پیش بینی: 1.230T
واقعی: 0.647T
10:15
CHF
نرخ بیکاری غیر تعدیل شده فصلی (فوریه)
پیش بینی:
واقعی: 3.6%
10:15
CHF
نرخ بیکاری تعدیل شده فصلی (فوریه)
پیش بینی: 3.6%
واقعی: 3.6%
10:30
EUR
شاخص تولیدات صنعتی آلمان (ماهانه) (ژانویه)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: -2.5%
13:30
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Bailey
پیش بینی:
واقعی:
( امروز ) سه شنبه۰۹ مارس ۲۰۲۱
03:00
JPY
شاخص مخارج خانوار (ماهانه)
پیش بینی: -3.1%
واقعی: -7.3%
03:00
JPY
شاخص مخارج خانوار (سالانه)
پیش بینی: -2.1%
واقعی: -6.1%
03:20
JPY
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 12.7%
واقعی: 11.7%
03:20
JPY
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: 3.0%
واقعی: 2.8%
03:30
NZD
شاخص اطمینان کسب و کار
پیش بینی:
واقعی:
03:31
GBP
شاخص خرده فروشی BRC (سالانه) (فوریه)
پیش بینی:
واقعی: 9.5%
04:00
AUD
شاخص اطمینان کسب و کار (فوریه)
پیش بینی:
واقعی: 16
07:30
AUD
آمار فروش خانه های نوساز HIA (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
10:30
EUR
تراز تجاری آلمان (ژانویه)
پیش بینی: 16.4B
واقعی:
13:30
EUR
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: -5.0%
واقعی:
13:30
EUR
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه چهارم)
پیش بینی: -0.6%
واقعی:
15:30
USD
گزارش چشم انداز کوتاه مدت بازار انرژی - EIA
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
گزارش عرضه و تقاضای جهانی محصولات کشاورزی
پیش بینی:
واقعی:
چهارشنبه۱۰ مارس ۲۰۲۱
01:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی:
واقعی:
01:15
NZD
شاخص خرده فروشی بر اساس پرداخت های صورت گرفته با کارت های الکترونیکی (ماهانه) (فوریه)
پیش بینی:
واقعی:
01:30
AUD
سخنرانی رئیس بانک رزرو استرالیا - Lowe
پیش بینی:
واقعی:
02:35
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Kaplan
پیش بینی:
واقعی:
03:00
AUD
شاخص انتظارات مصرف کننده - Westpac (مارس)
پیش بینی:
واقعی:
04:00
AUD
شاخص مجوز های ساخت وساز (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
05:00
CNY
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (فوریه)
پیش بینی: 0.4%
واقعی:
05:00
CNY
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (فوریه)
پیش بینی: -0.4%
واقعی:
05:00
CNY
شاخص بهای تولید کننده - PPI (سالانه) (فوریه)
پیش بینی: 1.5%
واقعی:
17:00
USD
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (ماهانه) (فوریه)
پیش بینی: 0.2%
واقعی:
17:00
USD
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (فوریه)
پیش بینی: 1.4%
واقعی:
17:00
USD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (فوریه)
پیش بینی: 0.4%
واقعی:
18:30
CAD
بیانیه تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا
پیش بینی:
واقعی:
18:30
CAD
تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا
پیش بینی: 0.25%
واقعی:
19:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -0.833M
واقعی:
19:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
حراج اوراق 10 ساله
پیش بینی:
واقعی:
21:31
USD
حراج اوراق 10 ساله
پیش بینی:
واقعی:
22:30
USD
تراز بودجه فدرال (فوریه)
پیش بینی: -265.0B
واقعی:
پنجشنبه۱۱ مارس ۲۰۲۱
01:30
AUD
سخنرانی رئیس بانک رزرو استرالیا - Lowe
پیش بینی:
واقعی:
03:31
GBP
شاخص تراز قیمتی مسکن RICS (فوریه)
پیش بینی: 45%
واقعی:
12:30
CNY
خالص وام های اعطایی به مصرف کنندگان و صاحبان کسب و کار
پیش بینی:
واقعی:
14:30
USD
گزارش ماهانه اوپک - OPEC
پیش بینی:
واقعی:
15:30
USD
گزارش ماهانه اوپک - OPEC
پیش بینی:
واقعی:
16:15
EUR
نرخ بهره شبانه تسهیلات سپرده (مارس)
پیش بینی: -0.50%
واقعی:
16:15
EUR
نرخ بهره شبانه سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی اروپا
پیش بینی:
واقعی:
16:15
EUR
تعیین نرخ بهره (مارس)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 725K
واقعی:
17:00
EUR
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
گزارش موقعیت های شغلی اشغال نشده (ژانویه)
پیش بینی: 6.600M
واقعی:
22:00
CAD
سخنرانی عضو بانک مرکزی کانادا - Schembri
پیش بینی:
واقعی:
جمعه۱۲ مارس ۲۰۲۱
01:00
NZD
شاخص PMI کسب و کار نیوزیلند (فوریه)
پیش بینی:
واقعی:
03:20
JPY
شاخص وضعیت صنایع تولیدی بزرگ BSI (سه ماهه اول)
پیش بینی:
واقعی:
10:30
GBP
تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
10:30
GBP
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه)
پیش بینی:
واقعی:
10:30
GBP
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی)
پیش بینی:
واقعی:
10:30
GBP
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (ژانویه)
پیش بینی: -0.6%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص تولیدات کارخانجات (ماهانه) (ژانویه)
پیش بینی: -0.8%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص تغییرات GDP - مقایسه رشد اقتصادی سه ماه اخیر با سه ماه قبل از آن
پیش بینی:
واقعی:
10:30
GBP
تراز تجاری (ژانویه)
پیش بینی: -12.50B
واقعی:
10:30
GBP
تراز تجاری با کشورهای غیر اتحادیه یورو (ژانویه)
پیش بینی: -4.95B
واقعی:
10:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (فوریه)
پیش بینی: 0.7%
واقعی:
13:30
EUR
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (ژانویه)
پیش بینی: 0.2%
واقعی:
17:00
USD
شاخص بهای تولید کننده خالص - Core PPI (ماهانه) (فوریه)
پیش بینی: 0.3%
واقعی:
17:00
USD
شاخص بهای تولید کننده - PPI (ماهانه) (فوریه)
پیش بینی: 0.5%
واقعی:
17:00
CAD
تغییرات اشتغال (فوریه)
پیش بینی: 75.0K
واقعی:
17:00
CAD
نرخ بیکاری (فوریه)
پیش بینی: 9.2%
واقعی:
17:00
CAD
شاخص عمده فروشی (ماهانه) (ژانویه)
پیش بینی: 5.0%
واقعی:
17:30
GBP
ارزیابی ماهانه GDP انگلستان توسط موسسه NIESR
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (مارس)
پیش بینی: 74.0
واقعی:
18:30
USD
شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (مارس)
پیش بینی: 78.5
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
22:30
USD
بودجه فدرال آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
شنبه۱۳ مارس ۲۰۲۱
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی:
00:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب های خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر بر بازار کم متوسط زیاد

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند

به اطلاع می رساند، به مناسبت فرا رسیدن عید مبعث حضرت رسول اکرم(ص)، دفتر ایران‌بورس‌آنلاین در روز پنجشنبه ۲۱ اسفند و جمعه ۲۲ اسفند تعطیل است.

کلیه خدمات از روز یکشنبه ۲۴ اسفند طبق روال عادی ارائه می‌گردد.

لطفا جهت برنامه ریزی شارژ و برداشت، این تعطیلی را مد نظر داشته باشید.
با تشکر.