تقــویم اقتصادی هفتــگی

فقط خبر های امروز

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند (راهنمای علائم)

زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
دوشنبه۲۶ جولای ۲۰۲۱
03:15
NZD
تراز تجاری (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی: 261M
03:15
NZD
تراز تجاری (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی: -250M
05:00
JPY
شاخص PMI بخش خدماتی
پیش بینی:
واقعی: 46.4
12:30
EUR
شاخص انتظارات کسب و کار آلمان (ژوئیه)
پیش بینی: 103.3
واقعی: 101.2
12:30
EUR
شاخص شرایط فعلی کسب و کار آلمان (ژوئیه)
پیش بینی: 101.6
واقعی: 100.4
12:30
EUR
شاخص فضای کسب و کار آلمان Ifo (ژوئیه)
پیش بینی: 102.1
واقعی: 100.8
15:30
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Vlieghe
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
شاخص فروش خانه های نوساز (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 3.5%
واقعی: -6.6%
18:30
USD
شاخص فروش خانه های نوساز (ژوئن)
پیش بینی: 800K
واقعی: 676K
سه شنبه۲۷ جولای ۲۰۲۱
12:00
JPY
سخنرانی رئیس بانک مرکزی ژاپن - Kuroda
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص سفارشات کالاهای بادوام (خالص) (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.8%
واقعی: 0.3%
17:00
USD
شاخص سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 2.1%
واقعی: 0.8%
17:05
AUD
سخنرانی عضو بانک رزرو استرالیا - Debelle
پیش بینی:
واقعی:
17:30
USD
شاخص بهای مسکن تک خانوار در 20 کلان شهر آمریکا (سالانه) (مه)
پیش بینی: 16.4%
واقعی: 17.0%
18:30
USD
شاخص اطمینان مصرف کننده CB (ژوئیه)
پیش بینی: 123.9
واقعی: 129.1
چهارشنبه۲۸ جولای ۲۰۲۱
01:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی: -3.433M
واقعی: -4.728M
06:00
AUD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 3.8%
واقعی: 3.8%
06:00
AUD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 0.7%
واقعی: 0.8%
06:00
AUD
شاخص بهای مصرف کننده تعدیل شده (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: 0.5%
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (ماهانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 0.6%
واقعی: -0.5%
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (سالانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 12.1%
واقعی: 10.5%
10:30
EUR
شاخص فضای مصرف کننده آلمان (اوت)
پیش بینی: 1.0
واقعی: -0.3
17:00
USD
تراز تجاری بخش کالا (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی: -91.21B
17:00
USD
شاخص انبار خرده فروشی (به جز خودرو) (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی: 0.6%
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: 0.3%
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 2.4%
واقعی: 2.7%
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: 0.3%
19:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -2.928M
واقعی: -4.089M
19:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی: -1.268M
22:30
USD
بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا - FOMC
پیش بینی:
واقعی:
22:30
USD
تعیین نرخ بهره
پیش بینی: 0.25%
واقعی: 0.25%
23:00
USD
کنفرانس مطبوعاتی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
( امروز ) پنجشنبه۲۹ جولای ۲۰۲۱
05:30
NZD
شاخص اطمینان کسب و کار (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی: -3.8
12:25
EUR
تغییرات بیکاری آلمان (ژوئیه)
پیش بینی: -28K
واقعی: -91K
12:25
EUR
نرخ بیکاری (ژوئیه)
پیش بینی: 5.8%
واقعی: 5.7%
16:00
EUR
گزارش آخرین نشست پولی بانک مرکزی اروپا - ECB Minutes
پیش بینی:
واقعی:
16:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 0.5%
واقعی:
17:00
USD
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 8.5%
واقعی:
17:00
USD
شاخص قیمتی تولید ناخالص داخلی (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 5.4%
واقعی:
17:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 380K
واقعی:
18:30
USD
شاخص خانه های در معرض فروش (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.3%
واقعی:
جمعه۳۰ جولای ۲۰۲۱
03:15
NZD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی:
04:00
JPY
نسبت موقعیت های شغلی به متقاضیان کار (ژوئن)
پیش بینی: 1.10
واقعی:
04:20
JPY
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 5.0%
واقعی:
04:20
JPY
شاخص خرده فروشی (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.2%
واقعی:
06:00
AUD
شاخص بهای تولید کننده - PPI (سالانه) (سه ماهه دوم)
پیش بینی:
واقعی:
06:00
AUD
شاخص بهای تولید کننده - PPI (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی:
واقعی:
06:00
AUD
تامین منابع اعتباری بخش خصوصی (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی:
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (ماهانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 0.5%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (سالانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 12.0%
واقعی:
11:30
CHF
شاخص های پیشرو KOF (ژوئیه)
پیش بینی: 130.0
واقعی:
12:30
EUR
شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 9.6%
واقعی:
12:30
EUR
شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 2.0%
واقعی:
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (ژوئیه)
پیش بینی: 2.0%
واقعی:
13:30
EUR
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه)
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی)
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
نرخ بیکاری (ژوئن)
پیش بینی: 7.9%
واقعی:
17:00
USD
شاخص خالص PCE (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی: 3.7%
واقعی:
17:00
USD
شاخص خالص PCE (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.6%
واقعی:
17:00
USD
شاخص هزینه استخدام (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 0.9%
واقعی:
17:00
USD
شاخص تورمی PCE (سالانه) (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص تورمی PCE (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
مخارج شخصی (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.7%
واقعی:
17:00
CAD
تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه) (مه)
پیش بینی: -0.3%
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای مواد خام (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی:
18:15
USD
شاخص PMI شیکاگو (ژوئیه)
پیش بینی: 64.6
واقعی:
18:30
USD
شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (ژوئیه)
پیش بینی: 78.4
واقعی:
18:30
USD
شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (ژوئیه)
پیش بینی: 80.8
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
شنبه۳۱ جولای ۲۰۲۱
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی:
00:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:
05:00
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Brainard
پیش بینی:
واقعی:
05:30
CNY
شاخص PMI ترکیبی (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی:
05:30
CNY
گزارش PMI بخش تولیدی (ژوئیه)
پیش بینی: 50.8
واقعی:
05:30
CNY
شاخص PMI بخش غیر تولیدی (ژوئیه)
پیش بینی:
واقعی:

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب های خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر بر بازار کم متوسط زیاد

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند

ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خُم،‌ به اطلاع می‌رساند، دفتر ایران‌بورس‌آنلاین در روزهای پنجشنبه ۷ و جمعه ۸ مرداد تعطیل می‌باشد.

کلیه خدمات از روز یکشنبه ۱۰ مرداد، طبق روال عادی ارائه خواهد شد.

لطفا جهت برنامه ریزی واریز و برداشت‌ها و دریافت خدمات پشتیبانی این تعطیلی را مد نظر قرار دهید.
با تشکر.