تقــویم اقتصادی هفتــگی

فقط خبر های امروز

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند (راهنمای علائم)

زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
دوشنبه۱۴ ژوئن ۲۰۲۱
تعطیلی
تعطیلی بانکی چین
تعطیلی
تعطیلی بانکی استرالیا
09:00
JPY
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 2.5%
واقعی: 2.9%
11:00
CHF
شاخص بهای تولید کننده - PPI (ماهانه) (مه)
پیش بینی:
واقعی: 0.8%
13:30
EUR
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: 0.8%
17:00
CAD
شاخص فروش محصولات کارخانجات (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: -1.0%
واقعی: -2.1%
17:30
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Bailey
پیش بینی:
واقعی:
17:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Schnabel
پیش بینی:
واقعی:
18:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Wuermeling
پیش بینی:
واقعی:
( امروز ) سه شنبه۱۵ ژوئن ۲۰۲۱
06:00
AUD
شاخص بهای مسکن (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 5.5%
واقعی: 5.4%
06:00
AUD
گزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا - RBA Minutes
پیش بینی:
واقعی:
09:00
JPY
شاخص فعالیت های صنعتی (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی: -0.7%
10:30
GBP
شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا (آوریل)
پیش بینی: 4.9%
واقعی: 5.6%
10:30
GBP
تغییرات مدعیان بیکاری (مه)
پیش بینی:
واقعی: -92.6K
10:30
GBP
تغییرات اشتغال سه ماهه (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: 150K
واقعی: 113K
10:30
GBP
نرخ بیکاری (آوریل)
پیش بینی: 4.7%
واقعی: 4.7%
10:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: 0.5%
13:30
EUR
تراز تجاری (آوریل)
پیش بینی:
واقعی: 10.9B
14:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Enria
پیش بینی:
واقعی:
15:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Lane
پیش بینی:
واقعی:
16:45
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Bailey
پیش بینی:
واقعی:
16:45
CAD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (مه)
پیش بینی: 270.0K
واقعی: 275.9K
17:00
USD
شاخص بهای تولید کننده خالص - Core PPI (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: 0.7%
17:00
USD
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: -0.7%
17:00
USD
شاخص تولیدی ایالت نیویورک (ژوئن)
پیش بینی: 23.00
واقعی: 17.40
17:00
USD
شاخص بهای تولید کننده - PPI (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.6%
واقعی: 0.8%
17:00
USD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (مه)
پیش بینی: -0.8%
واقعی: -1.3%
17:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Wuermeling
پیش بینی:
واقعی:
17:45
USD
شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (مه)
پیش بینی:
واقعی: 16.37%
17:45
USD
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.6%
واقعی: 0.8%
18:20
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Panetta
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
شاخص انبار شرکت ها (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: -0.1%
واقعی:
18:30
USD
شاخص انبار خرده فروشی (به جز خودرو) (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
18:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Mauderer
پیش بینی:
واقعی:
20:00
NZD
شاخص جهانی قیمت لبنیات
پیش بینی:
واقعی:
چهارشنبه۱۶ ژوئن ۲۰۲۱
00:30
USD
خالص معاملات بلند مدت اوراق خزانه (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
01:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی: -3.000M
واقعی:
01:30
NZD
شاخص انتظارات مصرف کننده - Westpac
پیش بینی:
واقعی:
03:15
NZD
حساب جاری (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: -2.23B
واقعی:
03:15
NZD
حساب جاری (سالانه) (سه ماهه اول)
پیش بینی: -6.68B
واقعی:
04:20
JPY
تراز تجاری تعدیل شده
پیش بینی:
واقعی:
04:20
JPY
صادرات (سالانه) (مه)
پیش بینی: 51.3%
واقعی:
04:20
JPY
تراز تجاری (مه)
پیش بینی: -91.2B
واقعی:
06:30
CNY
نرخ بیکاری
پیش بینی:
واقعی:
06:30
CNY
کنفرانس اداره ملی آمار چین
پیش بینی:
واقعی:
10:30
GBP
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.3%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (مه)
پیش بینی: 1.8%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 1.1%
واقعی:
11:30
CNY
شاخص سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (سالانه) (مه)
پیش بینی: 16.9%
واقعی:
11:30
CNY
شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (مه)
پیش بینی: 9.0%
واقعی:
11:30
CNY
شاخص تولیدات صنعتی - از ابتدای سال تا به امروز (سالانه) (مه)
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
شاخص دستمزدها در ناحیه یورو (سالانه) (سه ماهه اول)
پیش بینی:
واقعی:
14:10
EUR
حراج اوراق قرضه ده ساله آلمان
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (مه)
پیش بینی: 1.730M
واقعی:
17:00
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (مه)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص بهای صادرات (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.8%
واقعی:
17:00
USD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (ماهانه) (مه)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (مه)
پیش بینی: 1.630M
واقعی:
17:00
USD
شاخص بهای واردات (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.8%
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (مه)
پیش بینی: 2.4%
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.4%
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.4%
واقعی:
17:00
CAD
شاخص عمده فروشی (ماهانه) (آوریل)
پیش بینی: -0.9%
واقعی:
19:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -3.000M
واقعی:
19:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی:
22:30
USD
برآورد نرخ بهره سال اول (سه ماهه دوم)
پیش بینی:
واقعی:
22:30
USD
برآورد نرخ بهره سال دوم (سه ماهه دوم)
پیش بینی:
واقعی:
22:30
USD
برآورد نرخ بهره فعلی (سه ماهه دوم)
پیش بینی:
واقعی:
22:30
USD
برآورد نرخ بهره بلند مدت (سه ماهه دوم)
پیش بینی:
واقعی:
22:30
USD
گزارش آخرین نشست پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا - FOMC Minutes
پیش بینی:
واقعی:
22:30
USD
بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا - FOMC
پیش بینی:
واقعی:
22:30
USD
تعیین نرخ بهره
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
گزارش برآورد های اقتصادی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
پنجشنبه۱۷ ژوئن ۲۰۲۱
03:15
NZD
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 0.5%
واقعی:
04:40
AUD
سخنرانی رئیس بانک رزرو استرالیا - Lowe
پیش بینی:
واقعی:
06:00
AUD
تغییرات اشتغال (مه)
پیش بینی: 30.0K
واقعی:
06:00
AUD
تغییرات موقعیت های شغلی تمام وقت (مه)
پیش بینی:
واقعی:
06:00
AUD
نرخ بیکاری (مه)
پیش بینی: 5.5%
واقعی:
12:00
CHF
تعیین نرخ بهره
پیش بینی:
واقعی:
13:00
CHF
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی سوئیس
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (مه)
پیش بینی: 0.9%
واقعی:
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (مه)
پیش بینی: 2.0%
واقعی:
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.3%
واقعی:
17:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 359K
واقعی:
17:00
USD
شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (ژوئن)
پیش بینی: 31.0
واقعی:
17:00
USD
گزارش اشتغال فدرال رزرو فیلادلفیا (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
اوراق بهادار خارجی خریداری شده (آوریل)
پیش بینی:
واقعی:
جمعه۱۸ ژوئن ۲۰۲۱
04:00
JPY
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (مه)
پیش بینی: 0.1%
واقعی:
07:30
JPY
بیانیه سیاست های پولی بانک مرکزی ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
07:30
JPY
تعیین نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن
پیش بینی: -0.10%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 1.5%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص خرده فروشی خالص (سالانه) (مه)
پیش بینی: 27.3%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص خرده فروشی (سالانه) (مه)
پیش بینی: 29.0%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 1.6%
واقعی:
10:30
EUR
شاخص بهای تولید کننده آلمان (ماهانه) (مه)
پیش بینی: 0.7%
واقعی:
10:30
JPY
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای خانه های نوساز (ماهانه) (مه)
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
شنبه۱۹ ژوئن ۲۰۲۱
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی:
00:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب های خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر بر بازار کم متوسط زیاد

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند