تقــویم اقتصادی هفتــگی

فقط خبر های امروز

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند (راهنمای علائم)

زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
دوشنبه۱۲ آوریل ۲۰۲۱
12:15
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Panetta
پیش بینی:
واقعی:
12:30
CNY
خالص وام های اعطایی به مصرف کنندگان و صاحبان کسب و کار (مارس)
پیش بینی: 2,450.0B
واقعی: 2,730.0B
13:30
EUR
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (فوریه)
پیش بینی: 1.5%
واقعی: 3.0%
17:30
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان- Tenreyro
پیش بینی:
واقعی:
19:00
CAD
ارزیابی چشم انداز کسب و کار ها - بانک مرکزی کانادا
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
حراج اوراق 10 ساله
پیش بینی:
واقعی: 1.680%
21:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Rosengren
پیش بینی:
واقعی:
22:30
USD
تراز بودجه فدرال (مارس)
پیش بینی: -658.0B
واقعی: -660.0B
سه شنبه۱۳ آوریل ۲۰۲۱
02:30
NZD
شاخص اطمینان کسب و کار NZIER (سه ماهه اول)
پیش بینی:
واقعی: -13%
03:15
NZD
شاخص خرده فروشی بر اساس پرداخت های صورت گرفته با کارت های الکترونیکی (ماهانه) (مارس)
پیش بینی:
واقعی: 0.9%
03:31
GBP
شاخص خرده فروشی BRC (سالانه) (مارس)
پیش بینی:
واقعی: 20.3%
06:00
AUD
شاخص اطمینان کسب و کار (مارس)
پیش بینی:
واقعی: 15
07:30
CNY
صادرات (سالانه) (مارس)
پیش بینی: 35.5%
واقعی: 30.6%
07:30
CNY
واردات (سالانه) (مارس)
پیش بینی: 21.6%
واقعی: 38.1%
10:30
GBP
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه)
پیش بینی: -7.3%
واقعی: -7.8%
10:30
GBP
تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه)
پیش بینی: 0.6%
واقعی: 0.4%
10:30
GBP
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (فوریه)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: 1.0%
10:30
GBP
شاخص تولیدات کارخانجات (ماهانه) (فوریه)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: 1.3%
10:30
GBP
شاخص تغییرات GDP - مقایسه رشد اقتصادی سه ماه اخیر با سه ماه قبل از آن
پیش بینی:
واقعی: -1.6%
10:30
GBP
تراز تجاری (فوریه)
پیش بینی: -10.40B
واقعی: -16.44B
10:30
GBP
تراز تجاری با کشورهای غیر اتحادیه یورو (فوریه)
پیش بینی: -4.05B
واقعی: -10.73B
13:30
EUR
شاخص ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد آلمان ZEW (آوریل)
پیش بینی: -53.0
واقعی: -48.8
13:30
EUR
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی آلمان ZEW (آوریل)
پیش بینی: 79.0
واقعی: 70.7
13:30
EUR
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی (آوریل)
پیش بینی:
واقعی: 66.3
15:30
USD
گزارش ماهانه اوپک - OPEC
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: 0.3%
17:00
USD
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (مارس)
پیش بینی: 1.5%
واقعی: 1.6%
17:00
USD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: 0.6%
17:30
GBP
ارزیابی ماهانه GDP انگلستان توسط موسسه NIESR
پیش بینی:
واقعی: -1.5%
18:16
CNY
تراز تجاری (USD) (مارس)
پیش بینی: 52.55B
واقعی: 13.80B
18:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Mauderer
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Daly
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - George
پیش بینی:
واقعی:
20:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Harker
پیش بینی:
واقعی:
23:45
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
پیش بینی:
واقعی:
چهارشنبه۱۴ آوریل ۲۰۲۱
01:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی: -2.154M
واقعی: -3.608M
05:00
AUD
شاخص انتظارات مصرف کننده - Westpac (آوریل)
پیش بینی:
واقعی: 6.2%
06:30
NZD
تعیین نرخ بهره بانک رزرو نیوزیلند
پیش بینی: 0.25%
واقعی: 0.25%
06:30
NZD
بیانیه نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند
پیش بینی:
واقعی:
10:45
JPY
سخنرانی رئیس بانک مرکزی ژاپن - Kuroda
پیش بینی:
واقعی:
11:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - De Guindos
پیش بینی:
واقعی:
12:30
USD
گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی (IEA)
پیش بینی:
واقعی:
13:00
GBP
شاخص بهره وری نیروی کار (سه ماهه چهارم)
پیش بینی:
واقعی: -0.7%
13:30
EUR
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (فوریه)
پیش بینی: -1.1%
واقعی: -1.0%
16:15
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Panetta
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص بهای صادرات (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 1.0%
واقعی: 2.1%
17:00
USD
شاخص بهای واردات (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 1.0%
واقعی: 1.2%
18:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagar
پیش بینی:
واقعی:
19:00
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Haskel
پیش بینی:
واقعی:
19:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -2.889M
واقعی: -5.889M
19:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی: 0.346M
20:30
USD
سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا - Powell
پیش بینی:
واقعی:
21:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Schnabel
پیش بینی:
واقعی:
22:30
USD
ارزیابی فدرال رزرو از وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا - Beige Book
پیش بینی:
واقعی:
23:00
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
پیش بینی:
واقعی:
پنجشنبه۱۵ آوریل ۲۰۲۱
00:15
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Clarida
پیش بینی:
واقعی:
00:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
پیش بینی:
واقعی:
02:35
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Kaplan
پیش بینی:
واقعی:
05:30
JPY
سخنرانی رئیس بانک مرکزی ژاپن - Kuroda
پیش بینی:
واقعی:
06:00
AUD
تغییرات اشتغال (مارس)
پیش بینی: 35.0K
واقعی: 70.7K
06:00
AUD
تغییرات موقعیت های شغلی تمام وقت (مارس)
پیش بینی:
واقعی: -20.8K
06:00
AUD
نرخ بیکاری (مارس)
پیش بینی: 5.7%
واقعی: 5.6%
10:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: 0.5%
13:00
GBP
ارزیابی بانک مرکزی انگلستان از وضعیت اعتباری
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 5.0%
واقعی: 8.4%
17:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 700K
واقعی: 576K
17:00
USD
شاخص تولیدی ایالت نیویورک (آوریل)
پیش بینی: 19.50
واقعی: 26.30
17:00
USD
شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (آوریل)
پیش بینی: 42.0
واقعی: 50.2
17:00
USD
گزارش اشتغال فدرال رزرو فیلادلفیا (آوریل)
پیش بینی:
واقعی: 30.8
17:00
USD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 5.9%
واقعی: 9.8%
17:00
CAD
شاخص فروش محصولات کارخانجات (ماهانه) (فوریه)
پیش بینی: -1.0%
واقعی: -1.6%
17:45
USD
شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (مارس)
پیش بینی:
واقعی: 1.02%
17:45
USD
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 2.8%
واقعی: 1.4%
18:30
USD
شاخص انبار شرکت ها (ماهانه) (فوریه)
پیش بینی: 0.5%
واقعی: 0.5%
18:30
USD
شاخص انبار خرده فروشی (به جز خودرو) (فوریه)
پیش بینی:
واقعی: 1.2%
18:30
CHF
سخنرانی عضو بانک مرکزی سوئیس - Maechler
پیش بینی:
واقعی:
19:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Mauderer
پیش بینی:
واقعی:
20:00
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
پیش بینی:
واقعی:
22:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Daly
پیش بینی:
واقعی:
جمعه۱۶ آوریل ۲۰۲۱
00:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Mester
پیش بینی:
واقعی:
00:30
USD
خالص معاملات بلند مدت اوراق خزانه (فوریه)
پیش بینی:
واقعی: 4.2B
03:00
NZD
شاخص PMI کسب و کار نیوزیلند (مارس)
پیش بینی:
واقعی: 63.6
06:30
CNY
شاخص سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (سالانه) (مارس)
پیش بینی: 25.0%
واقعی: 25.6%
06:30
CNY
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 1.5%
واقعی: 0.6%
06:30
CNY
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه اول)
پیش بینی: 19.0%
واقعی: 18.3%
06:30
CNY
رشد اقتصادی چین از ابتدای سال تا به امروز (سالانه) (سه ماهه اول)
پیش بینی:
واقعی: 18.3%
06:30
CNY
شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (مارس)
پیش بینی: 17.2%
واقعی: 14.1%
06:30
CNY
شاخص تولیدات صنعتی - از ابتدای سال تا به امروز (سالانه) (مارس)
پیش بینی:
واقعی: 24.5%
06:30
CNY
نرخ بیکاری
پیش بینی:
واقعی: 5.3%
06:30
CNY
کنفرانس اداره ملی آمار چین
پیش بینی:
واقعی:
11:00
CHF
شاخص بهای تولید کننده - PPI (ماهانه) (مارس)
پیش بینی:
واقعی: 0.6%
13:30
GBP
سخنرانی نایب رئیس بانک مرکزی انگلستان - Woods
پیش بینی:
واقعی:
13:30
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Cunliffe
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (مارس)
پیش بینی: 0.9%
واقعی: 0.9%
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (مارس)
پیش بینی: 0.9%
واقعی: 0.9%
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (مارس)
پیش بینی: 1.3%
واقعی: 1.3%
13:30
EUR
تراز تجاری (فوریه)
پیش بینی:
واقعی: 17.7B
14:30
EUR
نشست کشور های عضو ناحیه یورو
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (مارس)
پیش بینی:
واقعی: 2.7%
17:00
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (مارس)
پیش بینی: 1.750M
واقعی: 1.766M
17:00
USD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (ماهانه) (مارس)
پیش بینی:
واقعی: 19.4%
17:00
USD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (مارس)
پیش بینی: 1.613M
واقعی: 1.739M
17:00
CAD
اوراق بهادار خارجی خریداری شده (فوریه)
پیش بینی:
واقعی: 8.52B
17:00
CAD
شاخص عمده فروشی (ماهانه) (فوریه)
پیش بینی: -0.4%
واقعی: -0.7%
18:30
USD
شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (آوریل)
پیش بینی: 83.6
واقعی: 79.7
18:30
USD
شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (آوریل)
پیش بینی: 89.6
واقعی: 86.5
21:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی: 344
21:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی: 439
( امروز ) شنبه۱۷ آوریل ۲۰۲۱
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی: 25.6K
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی: 492.7K
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی: 180.9K
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی: -6.1K
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی: -40.1K
00:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی: 3.8K
00:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی: -58.3K
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی: 66.9K

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب های خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر بر بازار کم متوسط زیاد

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند