تقــویم اقتصادی هفتــگی

فقط خبر های امروز

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند (راهنمای علائم)

زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
یکشنبه۲۸ نوامبر ۲۰۲۱
14:10
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Panetta
پیش بینی:
واقعی:
( امروز ) دوشنبه۲۹ نوامبر ۲۰۲۱
03:20
JPY
شاخص خرده فروشی (سالانه) (اکتبر)
پیش بینی: 1.1%
واقعی: 0.9%
04:00
AUD
شاخص سود عملیاتی خالص شرکت (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 3.0%
واقعی: 4.0%
11:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Wuermeling
پیش بینی:
واقعی:
12:00
JPY
سخنرانی رئیس بانک مرکزی ژاپن - Kuroda
پیش بینی:
واقعی:
12:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - De Guindos
پیش بینی:
واقعی:
12:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Enria
پیش بینی:
واقعی:
15:00
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Schnabel
پیش بینی:
واقعی:
16:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی: -0.4%
واقعی: -0.2%
17:00
CAD
حساب جاری (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 4.6B
واقعی: 1.4B
17:00
CAD
شاخص بهای مواد خام (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی:
واقعی: 4.8%
17:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Hakkarainen
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا - Powell
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
شاخص خانه های در معرض فروش (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 0.9%
واقعی: 7.5%
18:30
USD
سخنرانی وزیر خزانه‌داری آمریکا - Yellen
پیش بینی:
واقعی:
18:35
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Balz
پیش بینی:
واقعی:
19:00
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
پیش بینی:
واقعی:
20:45
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Clarida
پیش بینی:
واقعی:
22:30
CAD
سخنرانی رئیس بانک مرکزی کانادا - Macklem
پیش بینی:
واقعی:
22:30
CAD
سخنرانی عضو بانک مرکزی کانادا - Schembri
پیش بینی:
واقعی:
23:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
پیش بینی:
واقعی:
23:35
USD
سخنرانی عضو کمیته فدرال رزرو آمریکا - پاول
پیش بینی:
واقعی:
سه شنبه۳۰ نوامبر ۲۰۲۱
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
پیش بینی:
واقعی:
00:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:
01:35
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bowman
پیش بینی:
واقعی:
01:35
AUD
سخنرانی عضو بانک رزرو استرالیا - Debelle
پیش بینی:
واقعی:
03:00
JPY
نسبت موقعیت های شغلی به متقاضیان کار (اکتبر)
پیش بینی: 1.17
واقعی:
03:20
JPY
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 1.8%
واقعی:
03:30
NZD
شاخص اطمینان کسب و کار (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی:
04:00
AUD
شاخص مجوز های ساخت وساز (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: -2.0%
واقعی:
04:00
AUD
حساب جاری (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 27.8B
واقعی:
04:00
AUD
تامین منابع اعتباری بخش خصوصی (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 0.6%
واقعی:
04:30
CNY
شاخص PMI ترکیبی (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی:
04:30
CNY
گزارش PMI بخش تولیدی (نوامبر)
پیش بینی: 49.6
واقعی:
04:30
CNY
شاخص PMI بخش غیر تولیدی (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی:
05:30
AUD
سخنرانی عضو بانک رزرو استرالیا - Debelle
پیش بینی:
واقعی:
11:30
CHF
شاخص های پیشرو KOF (نوامبر)
پیش بینی: 109.0
واقعی:
12:25
EUR
تغییرات بیکاری آلمان (نوامبر)
پیش بینی: -25K
واقعی:
12:25
EUR
نرخ بیکاری (نوامبر)
پیش بینی: 5.3%
واقعی:
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (نوامبر)
پیش بینی: 4.5%
واقعی:
13:45
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان - Weidmann
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه سوم)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 0.1%
واقعی:
17:00
CAD
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
شاخص تولید ناخالص داخلی سالانه (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 3.0%
واقعی:
17:30
USD
شاخص بهای مسکن تک خانوار در 20 کلان شهر آمریکا (سالانه) (سپتامبر)
پیش بینی: 19.3%
واقعی:
18:15
USD
شاخص PMI شیکاگو (نوامبر)
پیش بینی: 67.0
واقعی:
18:30
USD
شاخص اطمینان مصرف کننده CB (نوامبر)
پیش بینی: 110.9
واقعی:
18:30
USD
سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا - Powell
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
سخنرانی وزیر خزانه‌داری آمریکا - Yellen
پیش بینی:
واقعی:
19:00
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Williams
پیش بینی:
واقعی:
20:30
EUR
سخنرانی نایب رئیس بانک مرکزی آلمان - Buch
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Clarida
پیش بینی:
واقعی:
چهارشنبه۰۱ دسامبر ۲۰۲۱
01:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی:
واقعی:
01:00
AUD
شاخص تولیدی AIG (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی:
01:15
NZD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی:
واقعی:
03:20
JPY
شاخص مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی (سالانه) (سه ماهه سوم)
پیش بینی:
واقعی:
04:00
AUD
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 3.0%
واقعی:
04:00
AUD
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: -2.7%
واقعی:
05:00
JPY
سخنرانی عضو بانک مرکزی ژاپن - Adachi
پیش بینی:
واقعی:
05:15
CNY
شاخص PMI بخش تولیدی چین (کایکسین) (نوامبر)
پیش بینی: 50.5
واقعی:
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (سالانه) (نوامبر)
پیش بینی: 9.3%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن در کل کشور (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی: 0.5%
واقعی:
10:30
EUR
شاخص خرده فروشی آلمان (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 1.0%
واقعی:
11:00
CHF
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی: -0.1%
واقعی:
12:00
CHF
شاخص PMI بخش تولیدی (نوامبر)
پیش بینی: 64.4
واقعی:
12:25
EUR
شاخص PMI بخش تولیدی آلمان (نوامبر)
پیش بینی: 57.6
واقعی:
12:30
EUR
گزارش PMI بخش تولیدی (نوامبر)
پیش بینی: 58.6
واقعی:
13:00
GBP
گزارش PMI بخش تولیدی (نوامبر)
پیش بینی: 58.2
واقعی:
16:45
USD
گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی - ADP (نوامبر)
پیش بینی: 520K
واقعی:
17:00
CAD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: -1.0%
واقعی:
17:30
GBP
سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان - Bailey
پیش بینی:
واقعی:
18:15
USD
گزارش PMI بخش تولیدی (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا - Powell
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
گزارش اشتغال بخش تولیدی (گزارش موسسه ISM) (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
شاخص PMI بخش تولیدی (گزارش موسسه ISM) (نوامبر)
پیش بینی: 61.0
واقعی:
18:30
USD
سخنرانی وزیر خزانه‌داری آمریکا - Yellen
پیش بینی:
واقعی:
19:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -0.481M
واقعی:
19:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی:
20:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی آلمان - Beermann
پیش بینی:
واقعی:
22:30
USD
ارزیابی فدرال رزرو از وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا - Beige Book
پیش بینی:
واقعی:
پنجشنبه۰۲ دسامبر ۲۰۲۱
04:00
AUD
شاخص وام مسکن (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
04:00
AUD
شاخص خرده فروشی (ماهانه)
پیش بینی: 4.9%
واقعی:
04:00
AUD
تراز تجاری (اکتبر)
پیش بینی: 11.000B
واقعی:
05:00
JPY
سخنرانی عضو بانک مرکزی ژاپن - Suzuki
پیش بینی:
واقعی:
07:15
JPY
حراج اوراق قرضه دولتی 10 ساله ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
11:00
CHF
شاخص خرده فروشی (سالانه) (اکتبر)
پیش بینی:
واقعی:
13:30
USD
جلسه اعضای اوپک
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
نرخ بیکاری (اکتبر)
پیش بینی: 7.3%
واقعی:
17:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 245K
واقعی:
17:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Panetta
پیش بینی:
واقعی:
19:30
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Quarles
پیش بینی:
واقعی:
20:00
USD
سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو - Bostic
پیش بینی:
واقعی:
جمعه۰۳ دسامبر ۲۰۲۱
04:00
JPY
شاخص PMI بخش خدماتی (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی:
05:15
CNY
شاخص PMI بخش خدماتی چین (کایکسین) (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی:
12:00
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
پیش بینی:
واقعی:
12:25
EUR
شاخص PMI بخش خدماتی آلمان (نوامبر)
پیش بینی: 53.4
واقعی:
12:30
EUR
شاخص PMI ترکیبی (تولید و خدماتی) (نوامبر)
پیش بینی: 55.8
واقعی:
12:30
EUR
شاخص PMI بخش خدماتی (نوامبر)
پیش بینی: 56.6
واقعی:
13:00
GBP
شاخص PMI ترکیبی (نوامبر)
پیش بینی: 57.7
واقعی:
13:00
GBP
شاخص PMI بخش خدماتی (نوامبر)
پیش بینی: 58.6
واقعی:
13:30
EUR
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 0.2%
واقعی:
14:30
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان - Saunders
پیش بینی:
واقعی:
16:30
EUR
سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا - Lane
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص نرخ رشد متوسط درآمد ساعتی (سالانه) (سالانه) (نوامبر)
پیش بینی: 5.0%
واقعی:
17:00
USD
شاخص نرخ رشد متوسط درآمد ساعتی (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی: 0.4%
واقعی:
17:00
USD
گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا - NFP (نوامبر)
پیش بینی: 550K
واقعی:
17:00
USD
نرخ مشارکت نیروی کار (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی-خصوصی (نوامبر)
پیش بینی: 525K
واقعی:
17:00
USD
نرخ بیکاری (نوامبر)
پیش بینی: 4.5%
واقعی:
17:00
CAD
تغییرات اشتغال (نوامبر)
پیش بینی: 35.0K
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهره وری نیروی کار (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: -0.8%
واقعی:
17:00
CAD
نرخ بیکاری (نوامبر)
پیش بینی: 6.6%
واقعی:
18:15
USD
شاخص PMI ترکیبی (تولید و خدماتی) (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی:
18:15
USD
شاخص PMI بخش خدماتی (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
شاخص سفارشات کارخانجات (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 0.5%
واقعی:
18:30
USD
شاخص اشتغال بخش غیر تولیدی (گزارش موسسه ISM) (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
شاخص PMI بخش غیر تولیدی (گزارش موسسه ISM) (نوامبر)
پیش بینی: 65.0
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی:

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب های خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر بر بازار کم متوسط زیاد

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند