تقــویم اقتصادی هفتــگی

فقط خبر های امروز

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند (راهنمای علائم)

زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
دوشنبه۰۶ دسامبر ۲۰۲۱
10:30
EUR
شاخص سفارشات کارخانجات آلمان (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: -0.5%
واقعی:
12:00
EUR
شاخص PMI بخش ساخت و ساز (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی:
13:00
GBP
شاخص PMI بخش ساخت و ساز (نوامبر)
پیش بینی: 52.0
واقعی:
13:30
EUR
نشست کشور های عضو ناحیه یورو
پیش بینی:
واقعی:
15:00
GBP
سخنرانی عضو کمیته سیاست های پولی انگلستان- Broadbent
پیش بینی:
واقعی:
( امروز ) سه شنبه۰۷ دسامبر ۲۰۲۱
03:00
JPY
شاخص مخارج خانوار (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 2.8%
واقعی:
03:00
JPY
شاخص مخارج خانوار (سالانه) (اکتبر)
پیش بینی: -3.9%
واقعی:
03:31
GBP
شاخص خرده فروشی BRC (سالانه) (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی:
04:00
AUD
شاخص بهای مسکن (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 6.0%
واقعی:
07:00
AUD
تعیین نرخ بهره (دسامبر)
پیش بینی: 0.10%
واقعی:
07:00
AUD
بیانیه بانک رزرو استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
10:15
CHF
نرخ بیکاری غیر تعدیل شده فصلی (نوامبر)
پیش بینی: 2.6%
واقعی:
10:15
CHF
نرخ بیکاری تعدیل شده فصلی (نوامبر)
پیش بینی: 2.6%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن Halifax (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی:
10:30
GBP
شاخص بهای مسکن Halifax (سالانه)
پیش بینی:
واقعی:
10:30
EUR
شاخص تولیدات صنعتی آلمان (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 0.8%
واقعی:
13:30
EUR
شاخص ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد آلمان ZEW (دسامبر)
پیش بینی: 5.0
واقعی:
13:30
EUR
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی آلمان ZEW (دسامبر)
پیش بینی: 25.3
واقعی:
13:30
EUR
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 2.2%
واقعی:
13:30
EUR
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 3.7%
واقعی:
13:30
EUR
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی (دسامبر)
پیش بینی:
واقعی:
15:00
USD
صادرات
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
واردات
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص بهره وری بخش غیر کشاورزی (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: -4.9%
واقعی:
17:00
USD
تراز تجاری (اکتبر)
پیش بینی: -67.00B
واقعی:
17:00
USD
شاخص هزینه هر واحد نیروی کار (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 8.3%
واقعی:
17:00
CAD
تراز تجاری (اکتبر)
پیش بینی: 2.07B
واقعی:
18:00
NZD
شاخص جهانی قیمت لبنیات
پیش بینی:
واقعی:
18:30
CAD
شاخص مدیران خرید Ivey (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی:
18:43
CNY
صادرات (سالانه) (نوامبر)
پیش بینی: 17.2%
واقعی:
18:43
CNY
واردات (سالانه) (نوامبر)
پیش بینی: 19.5%
واقعی:
18:43
CNY
تراز تجاری (USD) (نوامبر)
پیش بینی: 82.75B
واقعی:
چهارشنبه۰۸ دسامبر ۲۰۲۱
01:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی:
واقعی:
03:20
JPY
تراز حساب جاری غیر تعدیل شده فصلی (اکتبر)
پیش بینی: 1.060T
واقعی:
03:20
JPY
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 0.4%
واقعی:
03:20
JPY
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 1.6%
واقعی:
14:10
EUR
حراج اوراق قرضه ده ساله آلمان
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
گزارش موقعیت های شغلی اشغال نشده (اکتبر)
پیش بینی:
واقعی:
18:30
CAD
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی کانادا
پیش بینی:
واقعی:
18:30
CAD
بیانیه تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا
پیش بینی:
واقعی:
18:30
CAD
تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا
پیش بینی: 0.25%
واقعی:
19:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی:
19:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
حراج اوراق 10 ساله
پیش بینی:
واقعی:
پنجشنبه۰۹ دسامبر ۲۰۲۱
01:30
AUD
سخنرانی رئیس بانک رزرو استرالیا - Lowe
پیش بینی:
واقعی:
03:20
JPY
شاخص وضعیت صنایع تولیدی بزرگ BSI (سه ماهه چهارم)
پیش بینی:
واقعی:
03:31
GBP
شاخص تراز قیمتی مسکن RICS (نوامبر)
پیش بینی: 65%
واقعی:
05:00
CNY
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (سالانه) (نوامبر)
پیش بینی: 2.5%
واقعی:
05:00
CNY
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی: 0.3%
واقعی:
05:00
CNY
شاخص بهای تولید کننده - PPI (سالانه) (نوامبر)
پیش بینی: 12.6%
واقعی:
10:30
EUR
تراز تجاری آلمان (اکتبر)
پیش بینی: 13.4B
واقعی:
11:30
CNY
خالص وام های اعطایی به مصرف کنندگان و صاحبان کسب و کار
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 228K
واقعی:
20:30
USD
گزارش عرضه و تقاضای جهانی محصولات کشاورزی
پیش بینی:
واقعی:
جمعه۱۰ دسامبر ۲۰۲۱
01:00
NZD
شاخص PMI کسب و کار نیوزیلند (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی:
01:15
NZD
شاخص خرده فروشی بر اساس پرداخت های صورت گرفته با کارت های الکترونیکی (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی:
واقعی:
10:30
GBP
تولید ناخالص داخلی - GDP (ماهانه)
پیش بینی:
واقعی:
10:30
GBP
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه سوم)
پیش بینی: 22.2%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 0.2%
واقعی:
10:30
GBP
شاخص تولیدات کارخانجات (ماهانه) (اکتبر)
پیش بینی: 0.1%
واقعی:
10:30
GBP
تراز تجاری (اکتبر)
پیش بینی: -14.06B
واقعی:
10:30
GBP
تراز تجاری با کشورهای غیر اتحادیه یورو (اکتبر)
پیش بینی:
واقعی:
10:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی: -0.2%
واقعی:
16:30
GBP
ارزیابی ماهانه GDP انگلستان توسط موسسه NIESR
پیش بینی:
واقعی:
17:00
USD
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی: 0.5%
واقعی:
17:00
USD
شاخص بهای مصرف کننده خالص - Core CPI (سالانه) (نوامبر)
پیش بینی: 4.9%
واقعی:
17:00
USD
شاخص بهای مصرف کننده - CPI (ماهانه) (نوامبر)
پیش بینی: 0.7%
واقعی:
18:30
USD
شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (دسامبر)
پیش بینی: 70.0
واقعی:
18:30
USD
شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (دسامبر)
پیش بینی: 67.0
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه بیکر هویز از تعداد کل دکل های نفت و گاز فعال آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
22:30
USD
تراز بودجه فدرال (نوامبر)
پیش بینی: -179.0B
واقعی:

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب های خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر بر بازار کم متوسط زیاد

کلیه زمان های تقویم به ساعت ایران هستند