مطالب برچسب

پترن AB=CD

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

دوشنبه 13 بهمن 1399 - 10:29

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

پنجشنبه 9 بهمن 1399 - 10:15

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

چهارشنبه 8 بهمن 1399 - 10:08

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

سه شنبه 7 بهمن 1399 - 8:11

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

دوشنبه 6 بهمن 1399 - 10:20

بهترین شرایط معاملاتی و کمترین اسپرد ها در حساب NDD بروکر فیبوگروپ

واریز و برداشت ریالی، متصل به بازار و سرعت بالای اجرای دستورات

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

دوشنبه 6 بهمن 1399 - 10:06

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

جمعه 3 بهمن 1399 - 9:24

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

چهارشنبه 17 دی 1399 - 9:16

تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

دوشنبه 1 دی 1399 - 9:55

تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

چهارشنبه 26 آذر 1399 - 9:53

تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

سه شنبه 25 آذر 1399 - 10:03

تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

دوشنبه 24 آذر 1399 - 9:57

تحلیل پرایس اکشن GBPUSD

جمعه 21 آذر 1399 - 9:38

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

چهارشنبه 12 آذر 1399 - 10:08

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

چهارشنبه 12 آذر 1399 - 9:25

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

سه شنبه 11 آذر 1399 - 10:10

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

دوشنبه 10 آذر 1399 - 10:23

تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

دوشنبه 3 آذر 1399 - 10:02

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا

دوشنبه 26 آبان 1399 - 8:23

تحلیل پرایس اکشن GBPUSD

سه شنبه 20 آبان 1399 - 8:26

تحلیل پرایس اکشن AUDUSD

جمعه 16 آبان 1399 - 10:10

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

جمعه 9 آبان 1399 - 9:12

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

چهارشنبه 7 آبان 1399 - 8:04

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

سه شنبه 6 آبان 1399 - 9:10

تحلیل پرایس اکشن EURUSD

دوشنبه 5 آبان 1399 - 8:54