راهنمای استفاده از حمایت و مقاومت‌های روزانه

سطوح حمایت ها و مقاومت های این صفحه روزانه یک نوبت بین ساعت های ٢۰ الی ۲۴ به وقت تهران (چند ساعت بعد از باز شدن بازار نیویورک) به روز رسانی و منتشر خواهند شد. این سطوح با دید بلند مدت تری نسبت به نقاط کلیدی به بازار نگاه می کند و روند بلند مدت تری را انتظار دارد.

❎ جزییات اطلاعات هر باکس :

– سطوح حمایت و مقاومت روزانه در یک نوبت بعد از ساعت ٢۰ به وقت تهران (چند ساعت بعد از باز شدن بازار نیویورک) به روز رسانی و منتشر خواهند شد.

– برای ساپورت و رزیستنس، روزانه سه سطح به شکل ساپورت ۱,۲,۳ (S) و رزیستنس ۱,۲,۳ (R) اعلام خواهد شد.

– سطوح ساپورت و رزیستنس بر حسب اهمیت و قدرت حمایت و مقاومت اعلام شده، به سه شکل ضعیف، متوسط و قوی درجه بندی و با طیف رنگی خاص خود نمایش داده شده است.

– روند روزانه ارزها و … به سه حالت روند صعودی، خنثی و نزولی نمایش داده شده است.