مطالب برچسب

ساپورت و رزیستنس‎

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت دوم

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۱

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – اپدیت دوم

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۰

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۴

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۳

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت دوم

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۸

بهترین شرایط معاملاتی و کمترین اسپرد ها در حساب NDD بروکر فیبوگروپ

واریز و برداشت ریالی، متصل به بازار و سرعت بالای اجرای دستورات

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۷

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۵

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۱

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت دوم

جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۷

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۳۲

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۲۸

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت دوم

پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۰

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۹

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۳۷

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۲۹

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت دوم

چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۰

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۹

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۳

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۲

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت دوم

سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۲

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۰

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس نفت – آپدیت اول

سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۵۷

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۶

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت دوم

دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۹