مطالب برچسب

ساپورت و رزیستنس‎

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت دوم

جمعه 5 آذر 1400 - 15:57

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

جمعه 5 آذر 1400 - 11:35

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

جمعه 5 آذر 1400 - 11:16

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت دوم

پنجشنبه 4 آذر 1400 - 15:58

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

پنجشنبه 4 آذر 1400 - 15:58

بهترین شرایط معاملاتی و کمترین اسپرد ها در حساب NDD بروکر فیبوگروپ

واریز و برداشت ریالی، متصل به بازار و سرعت بالای اجرای دستورات

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

پنجشنبه 4 آذر 1400 - 11:16

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

پنجشنبه 4 آذر 1400 - 11:03

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

چهارشنبه 3 آذر 1400 - 16:04

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت دوم

چهارشنبه 3 آذر 1400 - 16:02

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

چهارشنبه 3 آذر 1400 - 11:12

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

چهارشنبه 3 آذر 1400 - 11:03

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت دوم

سه شنبه 2 آذر 1400 - 15:31

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

سه شنبه 2 آذر 1400 - 9:34

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت دوم

دوشنبه 1 آذر 1400 - 16:10

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

دوشنبه 1 آذر 1400 - 16:10

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

دوشنبه 1 آذر 1400 - 9:44

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

دوشنبه 1 آذر 1400 - 9:42

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت دوم

جمعه 28 آبان 1400 - 16:03

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

جمعه 28 آبان 1400 - 16:02

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

جمعه 28 آبان 1400 - 9:55

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

جمعه 28 آبان 1400 - 9:54

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

پنجشنبه 27 آبان 1400 - 16:07

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت اول

پنجشنبه 27 آبان 1400 - 9:53

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

پنجشنبه 27 آبان 1400 - 9:51

نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک – آپدیت دوم

چهارشنبه 26 آبان 1400 - 16:11