مطالب برچسب

اقتصاد قطر

خوش بینی وزیر انرژی قطر به آینده بازار نفت

جمعه 8 اردیبهشت 1396 - 8:35

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

یکشنبه 16 خرداد 1395 - 17:45

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

یکشنبه 15 فروردین 1395 - 18:41

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

یکشنبه 23 اسفند 1394 - 18:42

سه شنبه: عربستان قول داد تا نوسانات نفت را محدود کند

سه شنبه 11 اسفند 1394 - 13:28