مطالب برچسب

طلا

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – اپدیت دوم

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۰

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۳

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۷

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۵

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۷

بهترین شرایط معاملاتی و کمترین اسپرد ها در حساب NDD بروکر فیبوگروپ

واریز و برداشت ریالی، متصل به بازار و سرعت بالای اجرای دستورات

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۲۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۹

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۳۷

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۹

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۲

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۰

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۶

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۴

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۴

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۷

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۴

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۸

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۱

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

جمعه ۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۵

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت اول

جمعه ۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۴۵

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا – آپدیت دوم

پنجشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۱