مطالب برچسب

EURJPY

گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

چهارشنبه 19 دی 1397 - 13:40

تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند EURJPY

دوشنبه 26 شهریور 1397 - 13:08

تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند EURJPY

چهارشنبه 21 شهریور 1397 - 13:01

تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند EURJPY

سه شنبه 20 شهریور 1397 - 12:35

تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند EURJPY

دوشنبه 19 شهریور 1397 - 13:02

بهترین شرایط معاملاتی و کمترین اسپرد ها در حساب NDD بروکر فیبوگروپ

واریز و برداشت ریالی، متصل به بازار و سرعت بالای اجرای دستورات

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند EURJPY

جمعه 16 شهریور 1397 - 13:32

تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند EURJPY

پنجشنبه 15 شهریور 1397 - 14:24

تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند EURJPY

چهارشنبه 14 شهریور 1397 - 13:28

تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند EURJPY

سه شنبه 13 شهریور 1397 - 12:22

تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند EURJPY

دوشنبه 12 شهریور 1397 - 14:14

تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند EURJPY

جمعه 9 شهریور 1397 - 13:54

تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند EURJPY

چهارشنبه 7 شهریور 1397 - 10:43

تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند EURJPY

سه شنبه 6 شهریور 1397 - 13:26

تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند EURJPY

دوشنبه 5 شهریور 1397 - 13:13

تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند EURJPY

جمعه 2 شهریور 1397 - 13:03

تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند EURJPY

پنجشنبه 1 شهریور 1397 - 13:08

تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند EURJPY

سه شنبه 30 مرداد 1397 - 12:50

تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند EURJPY

دوشنبه 29 مرداد 1397 - 14:06

تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند EURJPY

جمعه 26 مرداد 1397 - 12:49

تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند EURJPY

پنجشنبه 25 مرداد 1397 - 12:27

تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند EURJPY

چهارشنبه 24 مرداد 1397 - 12:51

تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند EURJPY

سه شنبه 23 مرداد 1397 - 13:24

تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند EURJPY

دوشنبه 22 مرداد 1397 - 13:43

تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند EURJPY

جمعه 19 مرداد 1397 - 12:35

تحلیل تکنیکال بازار فارکس: روند EURJPY

پنجشنبه 18 مرداد 1397 - 13:16