مطالب برچسب

نیجریه

رویداد های مهم سیاسی و اقتصادی

دوشنبه 2 مرداد 1396 - 7:52

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

یکشنبه 4 تیر 1396 - 11:41

سه شنبه: قیمت نفت اندکی به زیر ۴۰ دلار سقوط کرد

سه شنبه 12 مرداد 1395 - 13:01

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

یکشنبه 27 تیر 1395 - 17:29

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

یکشنبه 9 خرداد 1395 - 17:20