مطالب برچسب

لندن

هشدار شهردار لندن

سه شنبه 16 خرداد 1396 - 12:01

نظرات رئیس بانک مرکزی فرانسه

دوشنبه 8 خرداد 1396 - 12:32

جمعه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

جمعه 8 بهمن 1395 - 14:33

چهارشنبه: گزارش روزانه قبل بازار آمریکا

چهارشنبه 6 بهمن 1395 - 14:34

جمعه: تحلیل GBP/USD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه 19 آذر 1395 - 9:04

بهترین شرایط معاملاتی و کمترین اسپرد ها در حساب NDD بروکر فیبوگروپ

واریز و برداشت ریالی، متصل به بازار و سرعت بالای اجرای دستورات

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

پنجشنبه: تحلیل USD/CHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنجشنبه 4 آذر 1395 - 9:59

پنجشنبه: تحلیل EUR/USD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنجشنبه 27 آبان 1395 - 8:30

جمعه: تحلیل USD/JPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه 14 آبان 1395 - 8:56

جمعه: تحلیل EUR/USD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه 14 آبان 1395 - 8:18

دوشنبه: تحلیل EUR/USD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه 26 مهر 1395 - 8:25

سه شنبه: گزارش روزانه قبل بازار نیویورک

سه شنبه 13 مهر 1395 - 14:21

جمعه: تحلیل USD/CAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه 26 شهریور 1395 - 10:33

پنجشنبه: تحلیل USD/CHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنجشنبه 25 شهریور 1395 - 10:44

دوشنبه: گزارش روزانه قبل بازار نیویورک

دوشنبه 8 شهریور 1395 - 14:43

دوشنبه: تحلیل AUD/USD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه 1 شهریور 1395 - 11:09

جمعه: تحلیل EUR/USD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Pirce Action)

جمعه 8 مرداد 1395 - 9:48