مطالب برچسب

بیکر هوگز

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

یکشنبه 15 مرداد 1396 - 10:22

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

یکشنبه 8 مرداد 1396 - 9:42

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

یکشنبه 1 مرداد 1396 - 11:44

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

یکشنبه 11 تیر 1396 - 11:35

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

یکشنبه 4 تیر 1396 - 11:41

بهترین شرایط معاملاتی و کمترین اسپرد ها در حساب NDD بروکر فیبوگروپ

واریز و برداشت ریالی، متصل به بازار و سرعت بالای اجرای دستورات

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 - 11:32

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 - 11:20

تحلیل هفتگی بازار نفت خام

یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 - 11:04