مطالب برچسب

الگوی مثلث

پرایس اکشن اونس طلا: قیمت طلا به سقف الگوی مثلث رسید

سه شنبه 18 آبان 1400 - 9:13

الگوی مثلث کاردانو از حرکت جهشی سریع حکایت دارد!

چهارشنبه 5 آبان 1400 - 9:28