بیت کوین به ۴۹ هزار دلار رسیده است

دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۸

تحلیل تکنیکال

اواخر ماه ژانویه، ارز دیجیتال BTC بعد از برخورد به میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (خط آبی پُر رنگ)، حرکت صعودی به راه انداخته و در طول سه هفته تا نرخ رُند ۴۹۰۰۰ دلاری حرکت کرده است. این نرخ برای بیت کوین، قیمت تاریخی محسوب می شود. اخیراً حرکات قیمتی بازار در الگوی نموداری محدود شده اند. شکست هر یک از سطوح مثلث، مسیر بعدی بیت کوین را مشخص خواهد کرد. اگر BTC به بازگشت مثبت از کف الگو و میانگین ۲۰ (خط چین آبی رنگ) ادامه دهد، می تواند ابتدا تا محدوه ۴۹۰۰۰-۴۸۲۰۰ و سپس سقف الگو حرکت کند. شکست سقف الگو، حرکات صعودی بیت کوین را تشدید خواهد کرد.
اما در صورتی که BTC کف الگو را بشکند، می توان شاهد بازگشت اصلاحی بازار تا میانگین متحرک نمایی ۵۰ (خط آبی رنگ) در نرخ میانی ۴۳۵۰۰ دلاری بود.

 

تحلیل تکنیکال بیت کوین نمودار چهارساعته

تحلیل تکنیکال بیت کوین نمودار چهارساعته