آیا کندل بازگشتی USDJPY عمل می کند؟

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۰

تحلیل تکنیکال

حرکت نزولی جفت ارز USDJPY که از اواسط سال ۲۰۲۰ در نرخ ۱۰۹٫۸۶ شروع شده بود، بعد از تشکیل کف قیمتی ۱۰۲٫۵۹ متوقف شده است. نرخ برابری دلار آمریکا به ین ژاپن بعد از برخورد به این نرخ، در قالب کانال صعودی بازگشت مثبت به راه انداخته است. اخیراً USDJPY با سقف کانال درگیر بود که جفت ارز بعد از تشکیل اوج قیمتی جدید ۱۰۶٫۲۲ به داخل کانال بازگشته و تا میانگین متحرک نمایی ۵۰ (خط آبی رنگ) حرکت کرده است. در حال حاضر نیز USDJPY کندل بازگشتی نزولی تشکیل داده است.
اگر جفت ارز USDJPY به کندل بازگشتی واکنش نشان دهد و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ (خط چین آبی رنگ) عبور کند، می تواند دوباره به سمت میانگین ۵۰ بازگردد. شکست این میانگین می تواند نشان دهنده شروع حرکت نزولی جدید تا نرخ رُند ۱۰۵٫۰۰ و سپس کف کانال باشد.

 

تحلیل تکنیکال دلار آمریکا ین ژاپن نمودار چهارساعته

تحلیل تکنیکال USDJPY نمودار چهارساعته