تحلیل تکنیکال روند USDJPY: آیا USDJPY از فاز خنثی خارج می شود؟

جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۲

تحلیل تکنیکال بازار فارکس

روند کوتاه مدت دلار آمریکا به ین ژاپن نزولی است. تا زمانی که مقاومت ۱۱۰٫۳۲ موقعیت خود را حفظ کرده است، روند کوتاه مدت جفت ارز USDJPY نزولی باقی خواهد ماند. به نظر می رسد که حرکت اصلاحی شروع شده از ۱۰۷٫۴۷ در نرخ ۱۱۰٫۳۲ به پایان رسیده است. اگر جفت ارز به زیر ۱۰۹٫۱۷ عبور کند، حرکت نزولی اخیر می تواند ابتدا تا حمایت ۱۰۸٫۵۵ ادامه یابد. با شکست این حمایت، حرکت نزولی شروع شده از ۱۱۰٫۹۵ احیا خواهد شد و جفت ارز USDJPY می تواند تا حمایت ۱۰۷٫۴۷ سقوط کند.

 

تحلیل تکنیکال بازار فارکس نمودار چهارساعته دلار آمریکا ین ژاپن USDJPY

تحلیل تکنیکال جفت ارز USDJPY نمودار چهارساعته

تحلیل تکنیکال بازار فارکس نمودار روزانه دلار آمریکا ین ژاپن USDJPY

تحلیل تکنیکال جفت ارز USDJPY نمودار روزانه