تحلیل تکنیکال روند AUDUSD: آیا حرکت اصلاحی دلار استرالیا به پایان رسیده است؟

جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۳

تحلیل تکنیکال بازار فارکس

شکست مقاومت ۰٫۷۷۷۲ دلار نشان دهنده پایان حرکت حرکت اصلاحی شروع شده از ۰٫۷۸۹۰ دلار است. در این صورت روند کوتاه مدت دلار استرالیا به دلار آمریکا صعودی خواهد شد و جفت ارز AUDUSD می تواند برای برخورد مجدد به اوج قیمتی ۰٫۸۰۰۶ دلار آماده شود. در حال حاضر نیز تا زمانی که حمایت ۰٫۷۱۱۵ دلار موقعیت خود را حفظ کرده است، روند کوتاه مدت AUDUSD صعودی باقی خواهد ماند.

 

تحلیل تکنیکال بازار فارکس نمودار چهارساعته دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD نمودار چهارساعته

تحلیل تکنیکال بازار فارکس نمودار رو.زانه دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD نمودار روزانه