آیا حرکت صعودی بیت کوین ادامه می یابد؟

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۶

تحلیل تکنیکال

اواخر ماه ژانویه، ارز دیجیتال BTC بعد از برخورد به میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (خط آبی پُر رنگ)، حرکت صعودی به راه انداخته است. اخیراً حرکات قیمتی بازار در الگوی نموداری محدود شده بودند. در گزارش روز چهارشنبه (۲۹ بهمن) به احتمال تقویت بیت کوین اشاره شده بود که بازار به حرکات صعودی ادامه داده و تا نرخ ۵۷۵۰۰ دلاری حرکت کرده است. این نرخ، سطح تاریخی برای بیت کوین به شمار می رود. واکنش بازار به نرخ ۵۷۵۰۰ دلار منفی بوده و نتیجه آن بارگشت نزولی بیت کوین به سمت نرخ ۵۵۰۰۰ دلار بوده است. در حال حاضر نیز بازار با این نرخ درگیر است. اگر ۵۵۰۰۰ دلاری به حمایت تبدیل شود، می تواند بیت کوین را به سمت ۵۷۵۰۰ بازگرداند. شکست این نرخ، مسیر صعودی بازار را تا نرخ رُند ۶۰۰۰۰ دلاری هموار خواهد کرد.
اما در صورتی که بیت کوین به زیر ۵۵۰۰۰ دلار عبور کند، می تواند تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ (خط چین آبی رنگ) حرکت کند. شکست این میانگین نشان دهنده ورود بازار به فاز اصلاحی تا نرخ رُند ۵۰۰۰۰ دلاری و سپس ۴۳۵۰۰ دلاری خواهد بود.

 

تحلیل تکنیکال بیت کوین نمودار چهارساعته

تحلیل تکنیکال بیت کوین نمودار چهارساعته