آیا حرکت صعودی بیت کوین ادامه می یابد؟

دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۴

تحلیل تکنیکال

حرکت صعودی، ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) که از نرخ ۳۹۰۰ دلاری شروع شده بود، بعد از ثبت اوج قیمتی جدید ۱۲۴۵۰ دلاری متوقف شد. بازار بعد از برخورد به این نرخ، تا نرخ رُند ۱۰۰۰۰ دلاری سقوط کرده بود. روز ۸ ماه اکتبر، بیت کوین سقف مثلث را شکسته و مجدداً حرکت صعودی را از سرگرفته است. در گزارش روز چهارشنبه (۳۰ مهر) به احتمال تقویت BTC اشاره شده بود که در ادامه بازار توانست اوج قیمتی ۱۲۴۵۰ دلاری را بشکند و و به اوج قیمتی جزئی ۱۳۱۲۵ دلاری برسد.
در حال حاضر نیز بیت کوین زیر ۱۳۱۲۵ دلاری قرار دارد. اگر بازار به بالای این نرخ عبور کند، مسیر حرکت BTC تا نرخ میانی ۱۳۵۰۰ دلاری و در نهایت نرخ رُند ۱۴۰۰۰ دلاری هموار خواهد شد.
اما در صورتی که ۱۳۱۲۵ دلاری در قالب مقاومت عمل کند، می تواند حرکت صعودی اخیر بازار را محدود کند و بیت کوین را ابتدا به سمت ۱۲۴۵۰ دلاری بازگرداند.

 

تحلیل تکنیکال بیت کوین نمودار روزانه

تحلیل تکنیکال بیت کوین نمودار روزانه