نقاط تکنیکی بازار ارز، انس طلا و نفت؛ تایم فریم ۳۰ دقیقه، پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶ (آپدیت اول – ۱۰:۰۲ به وقت تهران)

پنجشنبه 26 مرداد 1396 - 0:45

انس طلا / دلار آمریکا – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۲۸۱ با تیک پروفیت اول ۱۲۹۱ و تیک پروفیت دوم ۱۲۹۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۲۸۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۷۶٫۴ و ۱۲۷۱ آغاز می کند.

یورو / دلار آمریکا – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۷۲۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۷۹۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۸۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۷۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۶۹ و ۱٫۱۶۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / دلار آمریکا – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۸۷ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۹۳ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۸۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۸۴ و ۱٫۲۷۹۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / ین ژاپن – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر ۱۱۰٫۲۵ با تیک پروفیت اول ۱۰۹٫۶ و تیک پروفیت دوم ۱۰۹٫۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۱۰٫۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۰٫۶ و ۱۱۰٫۹۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۷ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۶۳ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۵۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۷۵۵ و ۰٫۹۸ آغاز می کند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۸۹۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۹۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۹۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۸۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۸۷ و ۰٫۷۸۴۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / دلارکانادا – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۶۷ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۵۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۵۵۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۶۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۷۰۵ و ۱٫۲۷۴ آغاز می کند.

دلار نیوزیلند / دلار آمریکا – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۲۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۳۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۳۶۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۲۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۲۵ و ۰٫۷۲۲۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / ین ژاپن – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۴۲٫۲۵ با تیک پروفیت اول ۱۴۱٫۵ و تیک پروفیت دوم ۱۴۱٫۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۲٫۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۲٫۶۵ و ۱۴۳٫۱۵ آغاز می کند.

یورو / پوند انگلیس – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۱۰۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۱۴۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۷۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۱۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۸ و ۰٫۹۰۵

یورو / ین ژاپن – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۳۰ با تیک پروفیت اول ۱۲۹ و تیک پروفیت دوم ۱۲۸٫۵۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۰٫۴ و ۱۳۰٫۸ آغاز می کند.

نفت خام سبک – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۴۷٫۴۷ با تیک پروفیت اول ۴۶٫۵ و تیک پروفیت دوم ۴۶٫۲۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۴۷٫۴۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۷٫۹۷ و سپس ۴۸٫۴۵ آغاز می کند.

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید