نقاط تکنیکی بازار ارز، انس طلا و نفت؛ تایم فریم ۳۰ دقیقه، پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶ (آپدیت دوم – ۱۶:۱۵ به وقت تهران)

پنجشنبه 26 مرداد 1396 - 6:57

انس طلا / دلار آمریکا – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۲۸۱ با تیک پروفیت اول ۱۲۹۴ و تیک پروفیت دوم ۱۲۹۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۲۸۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۷۶٫۴ و ۱۲۷۱ آغاز می کند.

یورو / دلار آمریکا – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۱۷۶ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۶۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۶۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۷۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۷۹۵ و ۱٫۱۸۳۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / دلار آمریکا – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۹۱ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۸۴ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۸۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۹۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹۳ و ۱٫۲۹۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / ین ژاپن – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای ۱۰۹٫۶ با تیک پروفیت اول ۱۱۰٫۶ و تیک پروفیت دوم ۱۱۰٫۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۰۹٫۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۰۹٫۴ و ۱۰۸٫۹ آغاز می کند.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۷ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۶۳ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۵۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۷۵۵ و ۰٫۹۸ آغاز می کند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۸۹۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۹۶ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۹۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۸۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۸۷ و ۰٫۷۸۴۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / دلارکانادا – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۶۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۵۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۵۵۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۶۷ و ۱٫۲۷۰۵ آغاز می کند.

دلار نیوزیلند / دلار آمریکا – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۲۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۳۳۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۲۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۲۵ و ۰٫۷۲۲۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / ین ژاپن – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۴۲٫۲۵ با تیک پروفیت اول ۱۴۱٫۵ و تیک پروفیت دوم ۱۴۱٫۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۲٫۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۲٫۶۵ و ۱۴۳٫۱۵ آغاز می کند.

یورو / پوند انگلیس – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۱۲ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۰۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۰۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۱۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۴۵ و ۰٫۹۱۷۵

یورو / ین ژاپن – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۲۹٫۵ با تیک پروفیت اول ۱۲۸٫۵۵ و تیک پروفیت دوم ۱۲۸
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۲۹٫۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۰ و ۱۳۰٫۴ آغاز می کند.

نفت خام سبک – پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۴۷٫۴۷ با تیک پروفیت اول ۴۶٫۵ و تیک پروفیت دوم ۴۶٫۲۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۴۷٫۴۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۷٫۹۷ و سپس ۴۸٫۴۵ آغاز می کند.

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید