نقاط تکنیکی بازار ارز، انس طلا و نفت، تایم فریم ۳۰ دقیقه، جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ (۱۲:۳۱ به وقت تهران)

جمعه 27 مرداد 1396 - 3:02

انس طلا / دلار آمریکا – جمعه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۲۸۶ با تیک پروفیت اول ۱۲۹۷ و تیک پروفیت دوم ۱۳۰۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۲۸۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۸۱ و ۱۲۷۶٫۴ آغاز می کند.

یورو / دلار آمریکا – جمعه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۱۷۶ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۶۹ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۶۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۷۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۷۹ و ۱٫۱۸۳۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / دلار آمریکا – جمعه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۹۱ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۸۶ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۸۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۹۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹۵ و ۱٫۲۹۸۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / ین ژاپن – جمعه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر ۱۰۹٫۶۵ با تیک پروفیت اول ۱۰۸٫۷ و تیک پروفیت دوم ۱۰۸٫۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۰۹٫۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۰۹٫۹ و ۱۱۰٫۲۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس – جمعه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۶۶ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۵۹۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۵۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۶۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۶۸۵ و ۰٫۹۷۱۵ آغاز می کند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا – جمعه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۹۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۸۷ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۹۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۹۳۵ و ۰٫۷۹۶ آغاز می کند.

[IMG ID=26

]

دلار آمریکا / دلارکانادا – جمعه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۶۹ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۶۱ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۵۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۶۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۷۱۵ و ۱٫۲۷۴ آغاز می کند.

دلار نیوزیلند / دلار آمریکا – جمعه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۳۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۷۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۲۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۳۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۳۳۵ و ۰٫۷۳۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / ین ژاپن – جمعه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۴۱٫۵ با تیک پروفیت اول ۱۳۹٫۹ و تیک پروفیت دوم ۱۳۹٫۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۱٫۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۲٫۰۵ و ۱۴۲٫۶۵ آغاز می کند.

یورو / پوند انگلیس – جمعه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۰۹ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۱۳۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۰۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۷ و ۰٫۹۰۵

یورو / ین ژاپن – جمعه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۲۸٫۷ با تیک پروفیت اول ۱۲۸ و تیک پروفیت دوم ۱۲۷٫۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۲۸٫۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۹٫۱۵ و ۱۲۹٫۵ آغاز می کند.

نفت خام سبک – جمعه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۴۶٫۸ با تیک پروفیت اول ۴۷٫۹۵ و تیک پروفیت دوم ۴۸٫۴۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۴۶٫۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۶٫۴۵ و سپس ۴۵٫۹ آغاز می کند.

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید