نقاط تکنیکی بازار ارز، انس طلا و نفت؛ تایم فریم ۳۰ دقیقه، دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶ (آپدیت اول – ۹:۵۸ به وقت تهران)

دوشنبه 30 مرداد 1396 - 0:40

انس طلا / دلار آمریکا – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۲۹۷٫۸۵ با تیک پروفیت اول ۱۲۷۶٫۲ و تیک پروفیت دوم ۱۲۶۹٫۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۲۹۷٫۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۰۲ و ۱۳۰۸٫۵ آغاز می کند.

یورو / دلار آمریکا – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۷۳ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۷۷ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۷۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۷۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۷۰۵ و ۱٫۱۶۸۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / دلار آمریکا – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۹ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۸۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۸۰۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹۳۵ و ۱٫۲۹۸۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / ین ژاپن – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای ۱۰۸٫۶ با تیک پروفیت اول ۱۰۹٫۶ و تیک پروفیت دوم ۱۰۹٫۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۰۸٫۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۰۸٫۳ و ۱۰۸ آغاز می کند.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۶۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۶۸۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۷۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۶۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۵۸۵ و ۰٫۹۵۵ آغاز می کند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۹۰۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۹۴ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۹۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۹۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۸۸۵ و ۰٫۷۸۷ آغاز می کند.

دلار آمریکا / دلارکانادا – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۶۱۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۵۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۵۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۶۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۶۶ و ۱٫۲۶۹ آغاز می کند.

دلار نیوزیلند / دلار آمریکا – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۳ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۳۳۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۲۷۵ و ۰٫۷۲۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / ین ژاپن – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۴۱٫۱ با تیک پروفیت اول ۱۴۰٫۲۵ و تیک پروفیت دوم ۱۳۹٫۷۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۱٫۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۱٫۵ و ۱۴۲٫۰۵ آغاز می کند.

یورو / پوند انگلیس – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۱۰۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۱۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۱۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۹ و ۰٫۹۰۷

یورو / ین ژاپن – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۲۸ با تیک پروفیت اول ۱۲۸٫۸ و تیک پروفیت دوم ۱۲۹٫۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۲۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۷٫۶ و ۱۲۷٫۱۵ آغاز می کند.

نفت خام سبک – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۴۷٫۷۹ با تیک پروفیت اول ۴۹٫۱۵ و تیک پروفیت دوم ۴۹٫۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۴۷٫۷۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۷٫۴ و سپس ۴۶٫۸۵ آغاز می کند.

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید