نقاط تکنیکی بازار ارز، انس طلا و نفت؛ تایم فریم ۳۰ دقیقه، دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶ (آپدیت دوم – ۱۶:۱۹ به وقت تهران)

دوشنبه 30 مرداد 1396 - 7:01

انس طلا / دلار آمریکا – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۲۹۷ با تیک پروفیت اول ۱۲۸۰٫۵ و تیک پروفیت دوم ۱۲۷۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۲۹۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۰۲ و ۱۳۰۸٫۵ آغاز می کند.

یورو / دلار آمریکا – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۷۳ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۷۷ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۷۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۷۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۷۰۵ و ۱٫۱۶۸۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / دلار آمریکا – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۹ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۸۶ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۸۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹۳۵ و ۱٫۲۹۸۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / ین ژاپن – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای ۱۰۸٫۹ با تیک پروفیت اول ۱۰۹٫۳ و تیک پروفیت دوم ۱۰۹٫۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۰۸٫۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۰۸٫۶ و ۱۰۸٫۳ آغاز می کند.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۶۳ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۶۸۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۷۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۶۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۵۸۵ و ۰٫۹۵۵ آغاز می کند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۹۰۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۹۴ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۹۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۹۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۸۸۵ و ۰٫۷۸۷ آغاز می کند.

دلار آمریکا / دلارکانادا – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۶۱۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۵۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۵۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۶۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۶۶ و ۱٫۲۶۹ آغاز می کند.

دلار نیوزیلند / دلار آمریکا – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۳ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۳۳۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۲۷۵ و ۰٫۷۲۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / ین ژاپن – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۴۱٫۱ با تیک پروفیت اول ۱۳۹٫۷۵ و تیک پروفیت دوم ۱۳۹٫۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۱٫۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۱٫۵ و ۱۴۲٫۰۵ آغاز می کند.

یورو / پوند انگلیس – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۱۰۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۱۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۱۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۹ و ۰٫۹۰۷

یورو / ین ژاپن – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۲۸٫۶ با تیک پروفیت اول ۱۲۷٫۶ و تیک پروفیت دوم ۱۲۷٫۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۲۸٫۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۹٫۱۵ و ۱۲۹٫۵ آغاز می کند.

نفت خام سبک – دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۴۷٫۹۵ با تیک پروفیت اول ۴۸٫۸۵ و تیک پروفیت دوم ۴۹٫۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۴۷٫۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۷٫۴ و سپس ۴۶٫۸۵ آغاز می کند.

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید