نقاط تکنیکی بازار ارز، انس طلا و نفت؛ تایم فریم ۳۰ دقیقه، سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ (آپدیت اول – ۹:۵۹ به وقت تهران)

سه شنبه 31 مرداد 1396 - 0:42

انس طلا / دلار آمریکا – سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۲۹۴ با تیک پروفیت اول ۱۲۸۳٫۵ و تیک پروفیت دوم ۱۲۸۰٫۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۲۹۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۹۷ و ۱۳۰۱ آغاز می کند.

یورو / دلار آمریکا – سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۷۷۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۸۳ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۸۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۷۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۷۳۵ و ۱٫۱۷۰۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / دلار آمریکا – سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۹۱۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۸۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۹۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹۳ و ۱٫۲۹۵۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / ین ژاپن – سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای ۱۰۸٫۷ با تیک پروفیت اول ۱۰۹٫۶ و تیک پروفیت دوم ۱۰۹٫۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۰۸٫۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۰۸٫۳ و ۱۰۸٫۱ آغاز می کند.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس – سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۶۴۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۶۰۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۵۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۶۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۶۸۵ و ۰٫۹۷۱۵ آغاز می کند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا – سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۹۱ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۹۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۹۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۹۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۸۸۵ و ۰٫۷۸۷ آغاز می کند.

دلار آمریکا / دلارکانادا – سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۶۰۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۵۲ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۴۷۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۶۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۶۴۵ و ۱٫۲۶۹ آغاز می کند.

دلار نیوزیلند / دلار آمریکا – سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۳۰۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۳۳۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۳۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۲۷۵ و ۰٫۷۲۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / ین ژاپن – سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۰٫۴ با تیک پروفیت اول ۱۴۱٫۱ و تیک پروفیت دوم ۱۴۱٫۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۰٫۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۰٫۰۵ و ۱۳۹٫۷۵ آغاز می کند.

یورو / پوند انگلیس – سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۱۴ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۱۷ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۱۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۲۵ و ۰٫۹۱۱

یورو / ین ژاپن – سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۲۸٫۴۵ با تیک پروفیت اول ۱۲۹٫۵ و تیک پروفیت دوم ۱۲۹٫۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۲۸٫۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۸٫۱ و ۱۲۷٫۸۵ آغاز می کند.

نفت خام سبک – سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۴۸ با تیک پروفیت اول ۴۶٫۸۵ و تیک پروفیت دوم ۴۶٫۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۴۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۸٫۳۵ و سپس ۴۸٫۷۵ آغاز می کند.

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید