نقاط تکنیکی بازار ارز، انس طلا و نفت؛ تایم فریم ۳۰ دقیقه، سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ (آپدیت دوم – ۱۶:۱۳ به وقت تهران)

سه شنبه 31 مرداد 1396 - 6:55

انس طلا / دلار آمریکا – سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۲۸۹٫۵ با تیک پروفیت اول ۱۲۸۰٫۵ و تیک پروفیت دوم ۱۲۷۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۲۸۹٫۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۹۴ و ۱۲۹۷ آغاز می کند.

یورو / دلار آمریکا – سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۱۸۰۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۷۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۷۰۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۸۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۸۳ و ۱٫۱۸۶ آغاز می کند.

پوند انگلیس / دلار آمریکا – سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۸۹ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۷۸ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۷۴۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۸۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹۱۵ و ۱٫۲۹۳ آغاز می کند.

دلار آمریکا / ین ژاپن – سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای ۱۰۸٫۷ با تیک پروفیت اول ۱۰۹٫۶ و تیک پروفیت دوم ۱۰۹٫۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۰۸٫۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۰۸٫۳ و ۱۰۸٫۱ آغاز می کند.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس – سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۶۰۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۶۸۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۷۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۶۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۵۸۵ و ۰٫۹۵۶ آغاز می کند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا – سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۹۳ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۸۸۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۸۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۹۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۹۵ و ۰٫۷۹۷ آغاز می کند.

دلار آمریکا / دلارکانادا – سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۶۰۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۵۴۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۵۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۶۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۶۴۵ و ۱٫۲۶۹ آغاز می کند.

دلار نیوزیلند / دلار آمریکا – سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۳۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۷۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۲۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۳۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۳۳۵ و ۰٫۷۳۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / ین ژاپن – سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۴۱٫۱ با تیک پروفیت اول ۱۴۰٫۰۵ و تیک پروفیت دوم ۱۳۹٫۷۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۱٫۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۱٫۵ و ۱۴۲ آغاز می کند.

یورو / پوند انگلیس – سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۱۴ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۱۷۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۱۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۲۵ و ۰٫۹۱۱

یورو / ین ژاپن – سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۲۹٫۲ با تیک پروفیت اول ۱۲۸٫۱ و تیک پروفیت دوم ۱۲۷٫۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۲۹٫۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۹٫۵ و ۱۲۹٫۸۵ آغاز می کند.

نفت خام سبک – سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۴۷٫۲ با تیک پروفیت اول ۴۸ و تیک پروفیت دوم ۴۸٫۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۴۷٫۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۶٫۹ و سپس ۴۶٫۶ آغاز می کند.

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید