نقاط تکنیکی بازار ارز، انس طلا و نفت؛ تایم فریم ۳۰ دقیقه، چهارشنبه ۰۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ (آپدیت دوم – ۱۶:۲۲ به وقت تهران)

چهارشنبه 1 شهریور 1396 - 7:04

انس طلا / دلار آمریکا – چهارشنبه ۰۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۲۸۵ با تیک پروفیت اول ۱۲۹۴ و تیک پروفیت دوم ۱۲۹۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۲۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۸۲٫۵ و ۱۲۸۰٫۵ آغاز می کند.

یورو / دلار آمریکا – چهارشنبه ۰۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۷۳۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۸۳ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۸۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۷۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۷۰۵ و ۱٫۱۶۸ آغاز می کند.

پوند انگلیس / دلار آمریکا – چهارشنبه ۰۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۸۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۷۸ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۷۴۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۸۷۵ و ۱٫۲۸۹ آغاز می کند.

دلار آمریکا / ین ژاپن – چهارشنبه ۰۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر ۱۰۹٫۸ با تیک پروفیت اول ۱۰۸٫۶۵ و تیک پروفیت دوم ۱۰۸٫۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۰۹٫۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۰٫۳۵ و ۱۱۰٫۹ آغاز می کند.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس – چهارشنبه ۰۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۶۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۷۱۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۷۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۶۳ و ۰٫۹۶۰۵ آغاز می کند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا – چهارشنبه ۰۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۹۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۸۷۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۹۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۹۳ و ۰٫۷۹۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / دلارکانادا – چهارشنبه ۰۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۵۴۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۶۰۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۶۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۵۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۵۲ و ۱٫۲۵ آغاز می کند.

دلار نیوزیلند / دلار آمریکا – چهارشنبه ۰۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۲۷ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۱۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۲۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۳ و ۰٫۷۳۱۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / ین ژاپن – چهارشنبه ۰۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۴۰٫۸ با تیک پروفیت اول ۱۳۹٫۷۵ و تیک پروفیت دوم ۱۳۹٫۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۰٫۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۱٫۱ و ۱۴۱٫۵ آغاز می کند.

یورو / پوند انگلیس – چهارشنبه ۰۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۲۲ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۲۴۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۲۵ و ۰٫۹۱۱

یورو / ین ژاپن – چهارشنبه ۰۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۲۹٫۲ با تیک پروفیت اول ۱۲۸٫۳ و تیک پروفیت دوم ۱۲۷٫۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۲۹٫۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۹٫۵ و ۱۲۹٫۸ آغاز می کند.

نفت خام سبک – چهارشنبه ۰۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۴۷٫۲ با تیک پروفیت اول ۴۸٫۲ و تیک پروفیت دوم ۴۸٫۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۴۷٫۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۶٫۹ و سپس ۴۶٫۶ آغاز می کند.

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید