نقاط تکنیکی بازار ارز، انس طلا و نفت؛ تایم فریم ۳۰ دقیقه، پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶ (آپدیت اول – ۱۰:۰۳ به وقت تهران)

پنجشنبه 2 شهریور 1396 - 0:46

انس طلا / دلار آمریکا – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۲۸۵ با تیک پروفیت اول ۱۲۹۴ و تیک پروفیت دوم ۱۲۹۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۲۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۸۲٫۵ و ۱۲۸۰٫۵ آغاز می کند.

یورو / دلار آمریکا – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۷۷۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۸۳ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۸۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۷۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۷۳۵ و ۱٫۱۷۰۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / دلار آمریکا – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۸۳ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۷۷۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۷۴۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۸۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۸۵۵ و ۱٫۲۸۹ آغاز می کند.

دلار آمریکا / ین ژاپن – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر ۱۰۹٫۳ با تیک پروفیت اول ۱۰۸٫۸ و تیک پروفیت دوم ۱۰۸٫۶۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۰۹٫۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۰۹٫۵۵ و ۱۰۹٫۸ آغاز می کند.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۶۷۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۶۴ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۶۰۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۶۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۷ و ۰٫۹۷۳ آغاز می کند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۹۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۸۷۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۹۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۹۳ و ۰٫۷۹۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / دلارکانادا – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۵۷ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۵۲ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۴۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۵۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۶ و ۱٫۲۶۳ آغاز می کند.

دلار نیوزیلند / دلار آمریکا – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۲ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۳۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۲۵۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۱۷ و ۰٫۷۱۴۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / ین ژاپن – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۴۰٫۱ با تیک پروفیت اول ۱۳۹٫۲ و تیک پروفیت دوم ۱۳۸٫۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۰٫۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۰٫۸ و ۱۴۱٫۱ آغاز می کند.

یورو / پوند انگلیس – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۱۹۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۲۴۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۲۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۱۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۷۵ و ۰٫۹۱۵

یورو / ین ژاپن – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۲۹٫۰۵ با تیک پروفیت اول ۱۲۸٫۴ و تیک پروفیت دوم ۱۲۸٫۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۲۹٫۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۹٫۵ و ۱۲۹٫۸ آغاز می کند.

نفت خام سبک – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۴۷٫۶ با تیک پروفیت اول ۴۸٫۹ و تیک پروفیت دوم ۴۹٫۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۴۷٫۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۷٫۲ و سپس ۴۶٫۹ آغاز می کند.

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید