نقاط تکنیکی بازار ارز، انس طلا و نفت؛ تایم فریم ۳۰ دقیقه، پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶ (آپدیت دوم – ۱۶:۱۲ به وقت تهران)

پنجشنبه 2 شهریور 1396 - 6:55

انس طلا / دلار آمریکا – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۲۸۵ با تیک پروفیت اول ۱۲۹۱٫۵ و تیک پروفیت دوم ۱۲۹۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۲۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۸۲٫۵ و ۱۲۸۰٫۵ آغاز می کند.

یورو / دلار آمریکا – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۷۷۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۸۳ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۸۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۷۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۷۳۵ و ۱٫۱۷۰۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / دلار آمریکا – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۸۳ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۷۷۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۷۴۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۸۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۸۵۵ و ۱٫۲۸۹ آغاز می کند.

دلار آمریکا / ین ژاپن – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای ۱۰۸٫۸ با تیک پروفیت اول ۱۰۹٫۵۵ و تیک پروفیت دوم ۱۰۹٫۸
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۰۸٫۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۰۸٫۶۵ و ۱۰۸٫۳ آغاز می کند.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۶۷۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۶۳۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۶۰۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۶۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۷ و ۰٫۹۷۳ آغاز می کند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۹۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۸۶۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۹۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۹۳ و ۰٫۷۹۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / دلارکانادا – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۵۷ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۵۲ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۴۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۵۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۶ و ۱٫۲۶۳ آغاز می کند.

دلار نیوزیلند / دلار آمریکا – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۲۳۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۱۷ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۱۴۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۲۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۲۵۵ و ۰٫۷۲۸ آغاز می کند.

پوند انگلیس / ین ژاپن – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۳۹٫۶۵ با تیک پروفیت اول ۱۴۰٫۸ و تیک پروفیت دوم ۱۴۱٫۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۳۹٫۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۹٫۲۵ و ۱۳۸٫۶ آغاز می کند.

یورو / پوند انگلیس – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۱۹ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۲۳۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۲۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۱۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۷۵ و ۰٫۹۱۵

یورو / ین ژاپن – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۲۸٫۶ با تیک پروفیت اول ۱۲۹٫۵ و تیک پروفیت دوم ۱۲۹٫۸
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۲۸٫۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۸٫۴ و ۱۲۸٫۱ آغاز می کند.

نفت خام سبک – پنجشنبه ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۴۷٫۶ با تیک پروفیت اول ۴۸٫۹ و تیک پروفیت دوم ۴۹٫۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۴۷٫۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۷٫۲ و سپس ۴۶٫۹ آغاز می کند.

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید