نقاط تکنیکی بازار ارز، انس طلا و نفت؛ تایم فریم ۳۰ دقیقه، دوشنبه ۰۶ شهریور ماه ۱۳۹۶ (آپدیت دوم – ۱۶:۲۰ به وقت تهران)

دوشنبه 6 شهریور 1396 - 7:13

انس طلا / دلار آمریکا – دوشنبه ۰۶ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۲۹۱٫۵ با تیک پروفیت اول ۱۳۰۱ و تیک پروفیت دوم ۱۳۰۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۲۹۱٫۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۸۸ و ۱۲۸۵ آغاز می کند.

یورو / دلار آمریکا – دوشنبه ۰۶ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۸۹ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۹۷ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۸۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۸۶۵ و ۱٫۱۸۳ آغاز می کند.

پوند انگلیس / دلار آمریکا – دوشنبه ۰۶ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۸۶۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۹۱۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۸۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۸۴ و ۱٫۲۸۱۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / ین ژاپن – دوشنبه ۰۶ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر ۱۰۹٫۵۵ با تیک پروفیت اول ۱۰۹ و تیک پروفیت دوم ۱۰۸٫۸
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۰۹٫۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۰۹٫۸ و ۱۱۰٫۰۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس – دوشنبه ۰۶ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۵۹۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۴۹۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۴۵۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۵۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۶۱۵ و ۰٫۹۶۶ آغاز می کند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا – دوشنبه ۰۶ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۹۲ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۹۵۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۹۷۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۹۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۹ و ۰٫۷۸۸۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / دلارکانادا – دوشنبه ۰۶ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۴۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۴۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۵۳ و ۱٫۲۵۶ آغاز می کند.

دلار نیوزیلند / دلار آمریکا – دوشنبه ۰۶ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۲۲۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۶ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۲۸
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۲۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۲۰۵ و ۰٫۷۱۸۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / ین ژاپن – دوشنبه ۰۶ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۰٫۴ با تیک پروفیت اول ۱۴۱٫۲ و تیک پروفیت دوم ۱۴۱٫۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۰٫۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۰٫۱ و ۱۳۹٫۸ آغاز می کند.

یورو / پوند انگلیس – دوشنبه ۰۶ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۲۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۲۷ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۲۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۹۵ و ۰٫۹۱۷۵

یورو / ین ژاپن – دوشنبه ۰۶ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۲۹٫۹ با تیک پروفیت اول ۱۳۰٫۷۵ و تیک پروفیت دوم ۱۳۱٫۰۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۲۹٫۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۹٫۴۵ و ۱۲۹٫۱ آغاز می کند.

نفت خام سبک – دوشنبه ۰۶ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۴۷٫۲ با تیک پروفیت اول ۴۷٫۷۵ و تیک پروفیت دوم ۴۸٫۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۴۷٫۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۶٫۹ و سپس ۴۶٫۴۵ آغاز می کند.

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید