نقاط تکنیکی بازار ارز، انس طلا و نفت؛ تایم فریم ۳۰ دقیقه، سه شنبه ۰۷ شهریور ماه ۱۳۹۶ (آپدیت اول – ۱۰:۰۵ به وقت تهران)

سه شنبه 7 شهریور 1396 - 0:48

انس طلا / دلار آمریکا – سه شنبه ۰۷ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۳۰۸ با تیک پروفیت اول ۱۳۲۹ و تیک پروفیت دوم ۱۳۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۳۰۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۰۰ و ۱۲۹۲ آغاز می کند.

یورو / دلار آمریکا – سه شنبه ۰۷ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۹۱۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۰۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۹۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۸۶۵ و ۱٫۱۸۳ آغاز می کند.

پوند انگلیس / دلار آمریکا – سه شنبه ۰۷ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۹۰۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۹۶۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۹۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۹۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۸۷ و ۱٫۲۸۴ آغاز می کند.

دلار آمریکا / ین ژاپن – سه شنبه ۰۷ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر ۱۰۹٫۰۵ با تیک پروفیت اول ۱۰۸٫۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱۰۸
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۰۹٫۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۰۹٫۳۵ و ۱۰۹٫۵۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس – سه شنبه ۰۷ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۵۷۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۴۹۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۴۵۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۵۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۶۱۵ و ۰٫۹۶۶ آغاز می کند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا – سه شنبه ۰۷ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۹۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۹۰۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۸۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۹۷۵ و ۰٫۸ آغاز می کند.

دلار آمریکا / دلارکانادا – سه شنبه ۰۷ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۴۸۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۵۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۵۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۴۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۴۶ و ۱٫۲۴۴ آغاز می کند.

دلار نیوزیلند / دلار آمریکا – سه شنبه ۰۷ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۲۶ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۱۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۲۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۲۸ و ۰٫۷۳ آغاز می کند.

پوند انگلیس / ین ژاپن – سه شنبه ۰۷ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۴۱ با تیک پروفیت اول ۱۴۰ و تیک پروفیت دوم ۱۳۹٫۶۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۱٫۴ و ۱۴۲ آغاز می کند.

یورو / پوند انگلیس – سه شنبه ۰۷ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۲۳ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۲۷ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۲۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۹۵ و ۰٫۹۱۷۵

یورو / ین ژاپن – سه شنبه ۰۷ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۳۰٫۶ با تیک پروفیت اول ۱۲۹٫۷ و تیک پروفیت دوم ۱۲۹٫۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۰٫۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۰٫۹۵ و ۱۳۱٫۴ آغاز می کند.

نفت خام سبک – سه شنبه ۰۷ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۴۷٫۲ با تیک پروفیت اول ۴۶٫۱۵ و تیک پروفیت دوم ۴۵٫۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۴۷٫۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۷٫۵ و سپس ۴۷٫۸ آغاز می کند.

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید