نقاط تکنیکی بازار ارز، انس طلا و نفت؛ تایم فریم ۳۰ دقیقه، چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶ (آپدیت اول – ۹:۵۷ به وقت تهران)

چهارشنبه 8 شهریور 1396 - 0:39

انس طلا / دلار آمریکا – چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۳۱۶ با تیک پروفیت اول ۱۳۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۲۹۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۱۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۲۱ و ۱۳۲۶ آغاز می کند.

یورو / دلار آمریکا – چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۰۳ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۹۴۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۹۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۰۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۰۷ و ۱٫۲۱۲ آغاز می کند.

پوند انگلیس / دلار آمریکا – چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۹۴۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۹۱ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۸۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۹۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹۷ و ۱٫۲۹۹ آغاز می کند.

دلار آمریکا / ین ژاپن – چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای ۱۰۹٫۳۵ با تیک پروفیت اول ۱۰۹٫۹ و تیک پروفیت دوم ۱۱۰٫۲۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۰۹٫۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۰۹ و ۱۰۸٫۶۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس – چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۵۰۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۵۷۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۶۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۵۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۴۶۵ و ۰٫۹۴۳ آغاز می کند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا – چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۹۶ با تیک پروفیت اول ۰٫۸ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۰۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۹۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۹۴ و ۰٫۷۹۲ آغاز می کند.

دلار آمریکا / دلارکانادا – چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۵۳ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۴۸ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۴۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۵۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۵۵ و ۱٫۲۵۷ آغاز می کند.

دلار نیوزیلند / دلار آمریکا – چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۲۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۴۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۲۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۲۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۳ و ۰٫۷۳۲ آغاز می کند.

پوند انگلیس / ین ژاپن – چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۱٫۲ با تیک پروفیت اول ۱۴۲٫۳ و تیک پروفیت دوم ۱۴۲٫۶۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۱٫۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۰٫۸۵ و ۱۴۰٫۴ آغاز می کند.

یورو / پوند انگلیس – چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۲۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۲۴۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۲۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۲۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۳۰۵ و ۰٫۹۳۳

یورو / ین ژاپن – چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۳۰٫۹۵ با تیک پروفیت اول ۱۳۱٫۶۵ و تیک پروفیت دوم ۱۳۲٫۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۳۰٫۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۰٫۴ و ۱۳۰ آغاز می کند.

نفت خام سبک – چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۴۶٫۹ با تیک پروفیت اول ۴۵٫۷ و تیک پروفیت دوم ۴۵٫۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۴۶٫۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۷٫۲ و سپس ۴۷٫۵ آغاز می کند.

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید