نقاط تکنیکی بازار ارز، انس طلا و نفت؛ تایم فریم ۳۰ دقیقه، چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶ (آپدیت دوم – ۱۶:۰۲ به وقت تهران)

چهارشنبه 8 شهریور 1396 - 6:37

انس طلا / دلار آمریکا – چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۳۱۶ با تیک پروفیت اول ۱۳۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۲۹۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۱۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۲۱ و ۱۳۲۶ آغاز می کند.

یورو / دلار آمریکا – چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۰۰۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۹۱۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۸۶۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۰۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۰۷ و ۱٫۲۱۲ آغاز می کند.

پوند انگلیس / دلار آمریکا – چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۹۴۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۸۹ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۸۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۹۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹۷ و ۱٫۲۹۹ آغاز می کند.

دلار آمریکا / ین ژاپن – چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای ۱۰۹٫۵ با تیک پروفیت اول ۱۱۰٫۲۵ و تیک پروفیت دوم ۱۱۰٫۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۰۹٫۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۰۹ و ۱۰۸٫۶۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس – چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۵۰۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۶۲ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۶۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۵۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۴۶۵ و ۰٫۹۴۳ آغاز می کند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا – چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۹۴ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۹۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۰۲ و ۰٫۸۰۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / دلارکانادا – چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۴۹۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۵۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۵۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۴۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۴۸ و ۱٫۲۴۶ آغاز می کند.

دلار نیوزیلند / دلار آمریکا – چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۲۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۳ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۲۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۲۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۳ و ۰٫۷۳۲ آغاز می کند.

پوند انگلیس / ین ژاپن – چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۱٫۴ با تیک پروفیت اول ۱۴۲٫۳ و تیک پروفیت دوم ۱۴۲٫۶۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۱٫۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۰٫۸۵ و ۱۴۰٫۴ آغاز می کند.

یورو / پوند انگلیس – چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۲۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۲۳ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۲۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۲۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۳۰۵ و ۰٫۹۳۳

یورو / ین ژاپن – چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۳۰٫۹۵ با تیک پروفیت اول ۱۳۱٫۷ و تیک پروفیت دوم ۱۳۲٫۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۳۰٫۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۰٫۴ و ۱۳۰ آغاز می کند.

نفت خام سبک – چهارشنبه ۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۴۶٫۹ با تیک پروفیت اول ۴۵٫۷ و تیک پروفیت دوم ۴۵٫۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۴۶٫۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۷٫۲ و سپس ۴۷٫۵ آغاز می کند.

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید