نقاط تکنیکی بازار ارز، انس طلا و نفت؛ تایم فریم ۳۰ دقیقه، پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶ (آپدیت اول – ۱۰:۰۲ به وقت تهران)

پنجشنبه 9 شهریور 1396 - 0:44

انس طلا / دلار آمریکا – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۳۱۰ با تیک پروفیت اول ۱۲۹۶ و تیک پروفیت دوم ۱۲۹۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۱۶ و ۱۳۲۱ آغاز می کند.

یورو / دلار آمریکا – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۱۹۴ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۸۲۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۷۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۹۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۹۸۵ و ۱٫۲۰۳ آغاز می کند.

پوند انگلیس / دلار آمریکا – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۹۴ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۹ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۸۷۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۹۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹۷ و ۱٫۲۹۹ آغاز می کند.

دلار آمریکا / ین ژاپن – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای ۱۱۰٫۱ با تیک پروفیت اول ۱۱۰٫۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱۱۱٫۲۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۱۰٫۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۰۹٫۵ و ۱۰۹ آغاز می کند.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۵۷۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۶۶ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۵۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۵۳۵ و ۰٫۹۵۰۵ آغاز می کند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۹۴ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۸۹ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۸۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۹۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۹۶ و ۰٫۷۹۸ آغاز می کند.

دلار آمریکا / دلارکانادا – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۵۸۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۶۶۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۶۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۵۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۵۳۵ و ۱٫۲۵ آغاز می کند.

دلار نیوزیلند / دلار آمریکا – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۲۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۱۶ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۱۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۲۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۲۴۵ و ۰٫۷۲۸ آغاز می کند.

پوند انگلیس / ین ژاپن – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۲٫۲۵ با تیک پروفیت اول ۱۴۳ و تیک پروفیت دوم ۱۴۳٫۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۲٫۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۱٫۷۵ و ۱۴۱٫۴ آغاز می کند.

یورو / پوند انگلیس – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۲۲۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۱۶ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۲۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۲۴۵ و ۰٫۹۲۷

یورو / ین ژاپن – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۳۰٫۹۵ با تیک پروفیت اول ۱۳۱٫۶۵ و تیک پروفیت دوم ۱۳۲٫۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۳۰٫۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۰٫۴ و ۱۳۰ آغاز می کند.

نفت خام سبک – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۴۶٫۶ با تیک پروفیت اول ۴۵٫۳۵ و تیک پروفیت دوم ۴۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۴۶٫۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۶٫۹ و سپس ۴۷٫۲ آغاز می کند.

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید