نقاط تکنیکی بازار ارز، انس طلا و نفت؛ تایم فریم ۳۰ دقیقه، پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶ (آپدیت دوم – ۱۶:۱۵ به وقت تهران)

پنجشنبه 9 شهریور 1396 - 6:58

انس طلا / دلار آمریکا – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۳۱۰ با تیک پروفیت اول ۱۲۹۶ و تیک پروفیت دوم ۱۲۹۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۱۶ و ۱۳۲۱ آغاز می کند.

یورو / دلار آمریکا – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۱۹۰۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۸۲۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۷۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۹۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۹۴ و ۱٫۱۹۸۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / دلار آمریکا – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۹۱ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۸۴ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۸۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۹۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹۴ و ۱٫۲۹۷ آغاز می کند.

دلار آمریکا / ین ژاپن – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای ۱۱۰٫۱ با تیک پروفیت اول ۱۱۰٫۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱۱۱٫۲۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۱۰٫۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۰۹٫۵ و ۱۰۹ آغاز می کند.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۶۱ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۷ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۷۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۶۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۵۷۵ و ۰٫۹۵۳۵ آغاز می کند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۹۲۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۸۷ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۸۵۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۹۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۹۴ و ۰٫۷۹۶ آغاز می کند.

دلار آمریکا / دلارکانادا – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۶ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۶۶۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۶۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۵۶۵ و ۱٫۲۵۳۵ آغاز می کند.

دلار نیوزیلند / دلار آمریکا – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۷۱۸۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۱۱ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۰۸
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۷۱۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۲۱۵ و ۰٫۷۲۴۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / ین ژاپن – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۴۲٫۹ با تیک پروفیت اول ۱۴۱٫۷۵ و تیک پروفیت دوم ۱۴۱٫۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۲٫۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۳٫۳۵ و ۱۴۳٫۷۵ آغاز می کند.

یورو / پوند انگلیس – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۱۸۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۲۴۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۲۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۱۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۶ و ۰٫۹۱۳

یورو / ین ژاپن – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۳۱٫۶۵ با تیک پروفیت اول ۱۳۰٫۴ و تیک پروفیت دوم ۱۳۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۱٫۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۲٫۲ و ۱۳۲٫۷ آغاز می کند.

نفت خام سبک – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۴۶٫۶ با تیک پروفیت اول ۴۵٫۳۵ و تیک پروفیت دوم ۴۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۴۶٫۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۶٫۹ و سپس ۴۷٫۲ آغاز می کند.

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید