نقاط تکنیکی بازار ارز، انس طلا و نفت؛ تایم فریم ۳۰ دقیقه، دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۶ (آپدیت اول – ۹:۵۸ به وقت تهران)

دوشنبه 13 شهریور 1396 - 0:40

انس طلا / دلار آمریکا – دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۳۲۴ با تیک پروفیت اول ۱۳۴۳ و تیک پروفیت دوم ۱۳۵۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۳۲۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۱۶ و ۱۳۰۷ آغاز می کند.

یورو / دلار آمریکا – دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۱۹۳ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۸۵۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۸۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۹۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۹۸ و ۱٫۲۰۲۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / دلار آمریکا – دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۹۳۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۹۹۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۰۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۹۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹ و ۱٫۲۸۶۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / ین ژاپن – دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر ۱۱۰٫۲۵ با تیک پروفیت اول ۱۰۹٫۵۵ و تیک پروفیت دوم ۱۰۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۱۰٫۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۰٫۶۵ و ۱۱۱ آغاز می کند.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس – دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۵۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۶۴ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۶۸
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۵۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۵۴۵ و ۰٫۹۵ آغاز می کند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا – دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۹۴ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۹۹۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۰۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۹۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۹۲ و ۰٫۷۸۹ آغاز می کند.

دلار آمریکا / دلارکانادا – دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۴۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۳۴۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۳۰۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۴۹۵ و ۱٫۲۵۵ آغاز می کند.

دلار نیوزیلند / دلار آمریکا – دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۱۹ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۲۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۱۳ و ۰٫۷۱۱ آغاز می کند.

پوند انگلیس / ین ژاپن – دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۴۲٫۸۵ با تیک پروفیت اول ۱۴۱٫۹ و تیک پروفیت دوم ۱۴۱٫۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۲٫۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۳٫۳۵ و ۱۴۳٫۷۵ آغاز می کند.

یورو / پوند انگلیس – دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۱۹۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۱۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۱۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۲۲ و ۰٫۹۲۳۵

یورو / ین ژاپن – دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۳۰٫۸ با تیک پروفیت اول ۱۳۰٫۱ و تیک پروفیت دوم ۱۲۹٫۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۰٫۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۱ و ۱۳۱٫۳۵ آغاز می کند.

نفت خام سبک – دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۴۶٫۹ با تیک پروفیت اول ۴۷٫۷۵ و تیک پروفیت دوم ۴۸٫۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۴۶٫۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۶٫۵۵ و سپس ۴۶ آغاز می کند.

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید