نقاط تکنیکی بازار ارز، انس طلا و نفت؛ تایم فریم ۳۰ دقیقه، سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶ (آپدیت اول – ۹:۵۸ به وقت تهران)

سه شنبه 14 شهریور 1396 - 0:41

انس طلا / دلار آمریکا – سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۳۲۹ با تیک پروفیت اول ۱۳۴۳ و تیک پروفیت دوم ۱۳۵۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۳۲۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۲۲ و ۱۳۱۶ آغاز می کند.

یورو / دلار آمریکا – سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۱۹۳ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۸۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۸۵۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۱۹۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۹۸ و ۱٫۲۰۲۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / دلار آمریکا – سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۹۶۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۹ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۸۸
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۹۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹۹۵ و ۱٫۳۰۲ آغاز می کند.

دلار آمریکا / ین ژاپن – سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر ۱۰۹٫۸ با تیک پروفیت اول ۱۰۹ و تیک پروفیت دوم ۱۰۸٫۶۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۰۹٫۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۱۰٫۲۵ و ۱۱۰٫۶۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس – سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۵۹ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۵۲ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۴۷۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۵۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۶۲ و ۰٫۹۶۵ آغاز می کند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا – سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۹۴ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۹۸۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۹۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۹۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۹۲ و ۰٫۷۹۰۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / دلارکانادا – سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۴۲۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۳۷ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۳۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۴۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۴۶ و ۱٫۲۴۹۵ آغاز می کند.

دلار نیوزیلند / دلار آمریکا – سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۱۸ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۱۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۱۳ و ۰٫۷۱۱ آغاز می کند.

پوند انگلیس / ین ژاپن – سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۴۱٫۹ با تیک پروفیت اول ۱۴۱٫۱ و تیک پروفیت دوم ۱۴۰٫۸
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۱٫۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۲٫۲ و ۱۴۲٫۵ آغاز می کند.

یورو / پوند انگلیس – سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۱۷۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۲۲ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۲۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۱۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۵ و ۰٫۹۱۳

یورو / ین ژاپن – سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۳۰٫۶۵ با تیک پروفیت اول ۱۲۹٫۹ و تیک پروفیت دوم ۱۲۹٫۵۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۳۰٫۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۱ و ۱۳۱٫۳۵ آغاز می کند.

نفت خام سبک – سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۴۷٫۱۵ با تیک پروفیت اول ۴۷٫۶۵ و تیک پروفیت دوم ۴۷٫۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۴۷٫۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۶٫۹ و سپس ۴۶٫۵۵ آغاز می کند.

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید