نقاط تکنیکی بازار ارز، انس طلا و نفت؛ تایم فریم ۳۰ دقیقه، چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶ (آپدیت اول – ۹:۵۶ به وقت تهران)

چهارشنبه 15 شهریور 1396 - 0:39

انس طلا / دلار آمریکا – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۳۳۲ با تیک پروفیت اول ۱۳۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱۳۵۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۳۳۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۲۶ و ۱۳۲۲ آغاز می کند.

یورو / دلار آمریکا – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۸۷۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۹۴ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۹۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۸۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۸۵ و ۱٫۱۸۲ آغاز می کند.

پوند انگلیس / دلار آمریکا – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۹۹ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۰۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۰۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۹۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹۵ و ۱٫۲۹۱ آغاز می کند.

دلار آمریکا / ین ژاپن – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر ۱۰۹٫۱ با تیک پروفیت اول ۱۰۸٫۳ و تیک پروفیت دوم ۱۰۷٫۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۰۹٫۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۰۹٫۵۵ و ۱۰۹٫۹۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۵۷۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۵۲ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۴۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۵۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۶۱۵ و ۰٫۹۶۵ آغاز می کند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۹۷۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۰۳ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۰۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۹۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۹۵۵ و ۰٫۷۹۴ آغاز می کند.

دلار آمریکا / دلارکانادا – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۴۲۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۳۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۳۰۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۴۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۴۶ و ۱٫۲۴۹۵ آغاز می کند.

دلار نیوزیلند / دلار آمریکا – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۲۰۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۶۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۲۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۲۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۱۸ و ۰٫۷۱۵۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / ین ژاپن – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۴۱٫۹ با تیک پروفیت اول ۱۴۱٫۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱۴۱٫۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۱٫۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۲٫۲ و ۱۴۲٫۵ آغاز می کند.

یورو / پوند انگلیس – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۱۷۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۱۳ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۱۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۹۵ و ۰٫۹۲۱۵

یورو / ین ژاپن – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۲۹٫۹ با تیک پروفیت اول ۱۲۹٫۲ و تیک پروفیت دوم ۱۲۸٫۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۲۹٫۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۰٫۳ و ۱۳۰٫۶۵ آغاز می کند.

نفت خام سبک – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۴۷٫۹۵ با تیک پروفیت اول ۴۹ و تیک پروفیت دوم ۴۹٫۵۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۴۷٫۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۷٫۶ و سپس ۴۷٫۲ آغاز می کند.

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید