نقاط تکنیکی بازار ارز، انس طلا و نفت؛ تایم فریم ۳۰ دقیقه، چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶ (آپدیت دوم – ۱۶:۱۴ به وقت تهران)

چهارشنبه 15 شهریور 1396 - 6:57

انس طلا / دلار آمریکا – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۳۳۲ با تیک پروفیت اول ۱۳۴۴ و تیک پروفیت دوم ۱۳۵۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۳۳۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۳۲۶ و ۱۳۲۲ آغاز می کند.

یورو / دلار آمریکا – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۱۹ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۹۶ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۹۸
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۱۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۸۷۵ و ۱٫۱۸۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / دلار آمریکا – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۲۹۹ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۰۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۱۱۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۲۹۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۹۵ و ۱٫۲۹۱ آغاز می کند.

دلار آمریکا / ین ژاپن – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر ۱۰۹٫۱ با تیک پروفیت اول ۱۰۸٫۴ و تیک پروفیت دوم ۱۰۷٫۹۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۰۹٫۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۰۹٫۵۵ و ۱۰۹٫۹۵ آغاز می کند.

دلار آمریکا / فرانک سوئیس – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۵۷۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۵۲ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۴۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۵۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۶۱۵ و ۰٫۹۶۵ آغاز می کند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۰۳ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۹۵۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۹۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۰۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۰۶ و ۰٫۸۰۹ آغاز می کند.

دلار آمریکا / دلارکانادا – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۲۴۲۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۲۳۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۲۳۰۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۲۴۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۲۴۶ و ۱٫۲۴۹۵ آغاز می کند.

دلار نیوزیلند / دلار آمریکا – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۷۲۰۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۷۲۳۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۷۲۶۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۷۲۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۷۱۸ و ۰٫۷۱۵۵ آغاز می کند.

پوند انگلیس / ین ژاپن – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۱٫۳۵ با تیک پروفیت اول ۱۴۲٫۲ و تیک پروفیت دوم ۱۴۲٫۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۱٫۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۱٫۱ و ۱۴۰٫۸ آغاز می کند.

یورو / پوند انگلیس – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۱۷۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۱۳ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۱۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۹۵ و ۰٫۹۲۱۵

یورو / ین ژاپن – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۲۹٫۳ با تیک پروفیت اول ۱۳۰٫۳ و تیک پروفیت دوم ۱۳۰٫۶۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۲۹٫۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۲۸٫۹ و ۱۲۸٫۵۵ آغاز می کند.

نفت خام سبک – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۴۸٫۲ با تیک پروفیت اول ۴۹٫۵۳ و تیک پروفیت دوم ۴۹٫۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۴۸٫۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۷٫۶ و سپس ۴۷٫۲ آغاز می کند.

آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید