بازگشت مجدد AUDJPY از سقف دامنه محدود نوسانی

چهارشنبه 15 شهریور 1396 - 13:39

با توجه به نمودار چهار ساعته AUDJPY، مشاهده می شود که جفت ارز از تاریخ ۱۴ اوت، در داخل محدوده بزرگ ۸۶٫۰۰-۸۷٫۵۰ نوسان میکند. گرچه شاهد تجاوز چندین باره نرخ برابری از دامنه نوسانی مذکور بوده ایم، اما هر بار نرخ برابری مجددا به داخل دامنه نوسانی بازگشته است. در حال حاضر جفت ارز با نرخ ۸۶٫۷۰ درگیر است. در صورت ادامه حرکات نزولی، حمایت اول سطح میانی ۸۶٫۵۰ و حمایت اصلی کف دامنه نوسانی (نرخ رند ۸۶٫۰۰) خواهد بود. در غیر این صورت، عبور به بالای نرخ رند ۸۷٫۰۰، می تواند بازار را به مقاومت اول در ۸۷٫۲۵ و مقاومت اصلی ۸۷٫۵۰ (سقف دامنه نوسانی) برساند.

 

نمودار چهار ساعته دلار استرالیا و ین ژاپن

آخرین مطالب