چهارشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

چهارشنبه 15 شهریور 1396 - 10:11

پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۴۷٫۹۵ با تیک پروفیت اول ۴۹ و تیک پروفیت دوم ۴۹٫۵۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۴۷٫۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۷٫۶ و سپس ۴۷٫۲ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت
۴۹٫۹
۴۹٫۵۳
۴۹
——
۴۷٫۹۵
۴۷٫۶
۴۷٫۲

چارت ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی نفت، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶