نظرات مهم رئیس فدرال رزرو دالاس

چهارشنبه 15 شهریور 1396 - 8:27

رئیس فدرال رزرو دالاس، رابرت کاپلان، در سخنرانی بامداد امروز گفت که فدرال رزرو بایستی در رابطه با افزایش نرخ بهره کمی صبر کند و بایستی برنامه کاهش ترازنامه بانک مرکزی را شروع کند. او در رابطه با نرخ بهره گفت که شاید امسال شاهد افزایش دیگری در نرخ بهره باشیم، ولی من ترجیح می‌دهم که منتظر داده‌های اقتصادی بیشتری بمانم و بعداً تصمیم بگیرم. کاپلان معتقد است که افزایش قیمت گازوئیل بر مخارج مصرف‌کنندگان تأثیر منفی خواهد گذاشت، اما امیدوار است که این تأثیر موقتی باشد و تعادل قیمتی دوباره ایجاد شود. طوفان هاروی هیچ تأثیری بر برنامه کاهش ترازنامه بانک مرکزی آمریکا ندارد.