تائید الگوی اوج دو قلو در جفت ارز GBPJPY

سه شنبه 14 شهریور 1396 - 10:15

در گزارش روز دوشنبه به احتمال سقوط GBPJPY، تا حمایت اول ۲۳٫۶ درصدی فیبوناچی اشاره شده بود. با توجه به نمودار چهارساعته، مشاهده می شود که نرخ برابری به زیر سطح میانی ۱۴۱٫۵۰ عبور کرده و تا نزدیکی اصلاح ۲۳٫۶ درصد فیبوناچی تضعیف شده، که نشان اولیه ای از تایید الگوی اوج دو قلو است. در صورت ادامه حرکات نزولی، هدف قیمتی بازار نصف ارتفاع الگو (نرخ ۱۴۰٫۸۳) خواهد بود. اصلاح ۲۳٫۶ درصد فیبوناچی (منطیبق با نرخ رند ۱۴۱٫۰۰) نیز در مسیر نزولی بازار قرار گرفته است. در غیر این صورت، بازگشت جفت ارز به سوی مقاومت اول در سطح میانی ۱۴۱٫۵۰، مسیر بازار را تا مقاومت اصلی اصلاح ۳۸٫۲ درصد فیبوناچی (نرخ رند ۱۴۲٫۰۰) هموار خواهد کرد.

 

نمودار چهار ساعته پوند و ین ژاپن

آخرین مطالب