جفت ارز AUDUSD در فاز خنثی قرار دارد

دوشنبه 13 شهریور 1396 - 16:02

با توجه به نمودار چهار ساعته جفت ارز ملاحظه می شود که AUDUSD بعد از برخورد به سطح خط روند صعودی به زیر آن نفوذ کرده ولی شکست جعلی روی داده است. بازار از سوی این سطح حمایت شده و به نزدیکی نرخ رند ۰٫۸۰۰۰ صعود کرده است. حرکات صعودی بازار از سوی این نرخ محدود شده و در نتیجه شاهد تضعیف جفت ارز تا سطح میانی ۰٫۷۹۵۰ (منطبق با اصلاح ۲۳٫۶ درصدی فیبوناچی) بودیم. بازار بین مقاومت رند ۰٫۸۰۰۰ و حمایت ۰٫۷۸۷۷ (منطبق با اصلاح ۳۸٫۲ درصدی) وارد فاز خنثی شده است. در حال حاضر نرخ برابری با سطح میانی ۰٫۷۹۵۰ درگیر است. عبور به زیر این سطح می تواند نرخ برابری را ابتدا به سطح خط روندی صعودی، سپس نرخ رند ۰٫۷۹۰۰ و در نهایت به حمایت ۰٫۷۸۷۷ برساند. در غیر این صورت جفت ارز می تواند مجددا به سمت نرخ رند ۰٫۸۰۰۰ بازگردد. شکست نرخ ۰٫۸۰۰۰، مسیر صعودی بازار را تا سطح میانی ۰٫۸۰۵۰ هموار خواهد کرد.

 

نمودار چهار ساعته دلار استرالیا و دلار آمریکا

آخرین مطالب