نفت خام سبک (WTI) خط روند نزولی را شکسته است

دوشنبه 13 شهریور 1396 - 14:05

با توجه به نمودار چهار ساعته نفت خام سبک (WTI) ملاحظه می شود که نفت بعد از شکست کانال نزولی کوتاه مدت به سطح خط روند نزولی (منطبق با نرخ ۴۷٫۳۰، اوج قیمتی ۴ ژوئیه) رسیده است. از سوی این سطح با مقاومت مواجه شده و به سطح میانی ۴۶٫۵۰ سقوط کرده ولی بازار مجددا با حمایت مواجه شده و بعد از شکست خط روند نزولی به نرخ ۴۷٫۳۰ رسیده است. در جلسه معاملاتی امروز، قیمت نتوانسته به بالای سطح میانی ۴۷٫۵۰ عبور کند و در حال حاضر با نرخ ۴۷٫۳۰ درگیر است. اگر این نرخ در قالب مقاومت ظاهر شود، بازار می تواند ابتدا به نرخ رند ۴۷٫۰۰ و در نهایت به سطح خط روندی سقوط کند. در غیر این صورت سطح میانی ۴۷٫۵۰ مقاومت اول، نرخ رند ۴۸٫۰۰ مقاومت دوم و سطح میانی ۴۸٫۵۰ مقاومت اصلی خواهند بود.

 

نمودار چهار ساعته نفت حام سبک