نظرات مهم ساندرز، عضو کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلستان

پنجشنبه 9 شهریور 1396 - 13:14

سنادرز از اعضای کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلستان:

.
• احتمالاً تورم مصرف‌کنندگان در ماه‌های آینده به ۳ درصد خواهد رسید.
• بهتر است که فضا برای تغییر تدریجی نرخ بهره وجود داشته باشد.
• اگر در تغییر نرخ بهره عقب بیفتیم، این فضا از بین خواهد رفت.
• احتمالاً نرخ رشد اقتصادی (GDP) با تعدیل مثبت همراه خواهد بود.
• بانک مرکزی انگلستان نسبت به تضعیف ارزش پوند بی‌تفاوت نیست.
• افزایش ۰٫۲۵ درصدی نرخ بهره شاید افزایشی کوچک باشد.
• پایان سیاست‌های تسهیل مقداری پولی، به معنی اولین قدم در اجرای سیاست‌های انقباضی پولی نیست.
• هیچ سطح خاصی برای نرخ پوند در بازار ارز خارجی وجود ندارد، که منجر به نگرانی شود.
• بایستی نرخ ارز را همان‌طور که هست قبول کرد.
• بخشی از ضعف‌های اخیر پوند انگلستان، به خاطر رشد اقتصادی خوب ناحیه یورو بوده است.

آخرین مطالب