پنجشنبه: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

پنجشنبه 9 شهریور 1396 - 10:23

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۴۶٫۶ با تیک پروفیت اول ۴۵٫۳۵ و تیک پروفیت دوم ۴۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۴۶٫۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۴۶٫۹ و سپس ۴۷٫۲ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت
۴۷٫۲
۴۶٫۹
۴۶٫۶
——
۴۵٫۳۵
۴۵
۴۴٫۶۵

چارت ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی نفت، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۹ شهریور ماه ۱۳۹۶