بازگشت AUDUSD از زیر ۰٫۸۰

چهارشنبه 8 شهریور 1396 - 14:27

با توجه به نمودار چهارساعته جفت ارز ملاحظه می‌شود که AUDUSD بعد از شکست سقف دامنه نوسانی ۰٫۷۹۵۰-۰٫۷۸۷۰، به نرخ ۰٫۷۹۹۰ (نصف ارتفاع دامنه یا ۴۰ پیپ) رسیده است. نرخ رند ۰٫۸۰۰۰ (منطبق با نرخ بازگشایی ماه اوت، نرخ ۰٫۸۰۰۴) مانع از ادامه حرکات صعودی بازار شده و نرخ برابری مجدداً به سمت سطح میانی ۰٫۷۹۵۰ (منطبق با اصلاح ۲۳٫۶ درصدی فیبوناچی) بازگشته است. شکست سطوح اشاره‌شده، می‌تواند نرخ برابری را ابتدا به نرخ رند ۰٫۷۹۰۰، سپس اصلاح ۳۸٫۲ درصدی فیبوناچی (منطبق با خط روند صعودی) و درنهایت به نرخ ۰٫۷۸۷۰ (کف قیمتی دامنه) برساند. در غیر این صورت نرخ رند ۰٫۸۰۰۰ مقاومت اول و سطح میانی ۰٫۸۰۵۰ مقاومت اصلی خواهند بود. نرخ ۰٫۸۰۳۰ (کل ارتفاع دامنه یا ۸۰ پیپ) نیز دراین‌بین قرارگرفته است.

.

نمودار چهارساعته دلار استرالیا و دلار آمریکا

آخرین مطالب