سقوط نفت خام سبک (WTI) به ۴۶ دلار

چهارشنبه 8 شهریور 1396 - 13:51

با توجه به نمودار چهارساعته نفت خام سبک (WTI) ملاحظه می‌شود که نفت از روز ۱۰ اوت تاکنون، داخل کانال نزولی در حال معامله است. دیروز، نرخ رند ۴۷٫۰۰ در قالب مقاومت ظاهرشده و درنتیجه شاهد کاهش قیمت نفت بودیم، به‌طوری‌که بازار را به کف قیمتی ۴۵٫۷۵ رسانده است. در حال حاضر نفت با نرخ رند ۴۶٫۰۰ درگیر است. عبور به زیر این نرخ، می‌تواند قیمت را ابتدا به سطح میانی ۴۵٫۵۰، سپس نرخ رند ۴۵٫۰۰ و درنهایت به کف قیمتی کانال برساند. در غیر این صورت سطح میانی ۴۶٫۵۰ مقاومت اول، نرخ رند ۴۷٫۰۰ مقاومت اصلی خواهند بود.

.

نمودار چهارساعته نفت خام سبک