شاخص دلار آمریکا به بالای مقاومت ۹۲٫۳۵ رسیده است

چهارشنبه 8 شهریور 1396 - 11:12

با توجه به نمودار چهارساعته مشاهده می‌شود که، در اوایل جلسه معاملاتی دیروز آمریکا، حرکات نزولی شاخص دلار از سوی نرخ ۹۱٫۵۰ محدوده شد و تشکیل پین بار صعودی در این سطح قیمتی، روند دلار را تغییر داده است. در حال حاضر شاخص دلار به بالای مقاومت ۹۲٫۳۵ نفوذ کرده و در نزدیکی سطح میانی ۹۲٫۵۰ قرارگرفته است. در صورت ادامه حرکات صعودی مقاومت اول نرخ ۹۲٫۸۷ (کف دامنه نوسانی) خواهد بود، که زیر نرخ رند ۹۳ قرارگرفته است. مقاومت اصلی نیز سطح میانی ۹۳٫۵۰ خواهد بود. در غیر این صورت، واکنش به مقاومت فعلی (۹۲٫۳۵)، می‌تواند دلار را به حمایت اصلی ۹۱٫۵۰ برساند. نرخ رند ۹۲٫۰۰ نیز در مسیر نزولی بازار قرار دارد.

.

نمودار چهارساعته شاخص دلار آمریکا

آخرین مطالب